Rezervacija kapaciteta na novom ulazu u transportni sustav Donji Miholjac

Nakon što su radovi na izgradnji hrvatskog dijela interkonekcijskog plinovoda Hrvatska–Mađarska u cijelosti završeni te je proveden tehnički pregled međunarodnog plinovoda Dravaszerdahely–Donji Miholjac DN 800/75 i magistralnog plinovoda Slobodnica–Donji Miholjac DN 800/75 kao njegovih sastavnih dijelova, interkonekcijski bi plinovod trebao biti pušten u komercijalni rad počevši od siječnja 2011. godine.
Stoga, a budući da su radovi i ishođenje potrebnih dozvola i na mađarskom dijelu interkonekcijskog plinovoda Hrvatska–Mađarska također u završnoj fazi, Plinacro d.o.o. obavještava sve postojeće i buduće korisnike transportnog sustava, kao i sve druge zainteresirane strane da će od 1. prosinca 2010. godine biti moguće podnijeti zahtjev za rezervaciju kapaciteta na ulazu u transportni sustav UMS Donji Miholjac za njegovo korištenje od 1. siječnja 2011. godine.
 
Za detaljne informacije vezane uz mogućnosti i postupak rezervacije kapaciteta transportnog sustava svi zainteresirani mogu se obratiti u Službu prodaje transportnih kapaciteta na adresu PLINACRO d.o.o., Savska cesta 88a, 10000 Zagreb ili ovdje
Sljedeća tema:
Dan Plinacra