Dan Plinacra

Plinacro d.o.o. – nacionalni operator plinskoga transportnog sustava Republike Hrvatske danas slavi svoj deseti rođendan!
A sve je počelo 19. siječnja, iz današnje perspektive, daleke 2001. godine: zahvaljujući dugogodišnjoj tradiciji i iskustvu u obavljanju transporta prirodnog plina visokotlačnim cjevovodima do distributivnih i industrijskih potrošača, upravo tog je dana, kao zasebni pravni subjekt, osnovano i registrirano društvo Plinacro d.o.o. U prvo vrijeme Plinacro d.o.o. bilo je u 100%-tnom vlasništvu INE d.d. te djelovalo kao član INA grupe, no već u ožujku 2002. tvrtka se izdvaja iz INE i prelazi u 100%-tno državno vlasništvo. U trenutku osnivanja temeljni kapital društva iznosio je 841 milijun kuna, što je obuhvaćalo 1657 km magistralnih i regionalnih visokotlačnih plinovoda, 142 mjerno-redukcijske stanice s 210 mjernih linija te Dispečerski centar daljinskog nadzora i upravljanja plinovodnim sustavom. Osnivanje Plinacra provedeno je u skladu s reformom energetskog sektora Republike Hrvatske i stvaranjem preduvjeta za uvođenje liberalizacije tržišta prirodnog plina u duhu Direktive EU. Time je transport prirodnog plina postao energetska djelatnost u smislu Zakona o energiji, koja se obavlja kao javna usluga, a što za potrošača predstavlja mogućnost izbora dobavljača prirodnog plina i slobodan pristup plinovodnom sustavu.
Rješenjem, koje je 31. listopada 2003. godine, donijelo Vijeće za regulaciju energetskih djelatnosti te prema kojem se trgovačkom društvu PLINACRO d.o.o. izdaje Dozvola za obavljanje energetske djelatnosti transporta plina, mlada je tvrtka stekla sve preduvjete da počne ispunjavati svoju osnovnu zadaću: prema Zakonu o tržištu plina, kao operator plinskoga transportnog sustava, ona jamči pouzdanu i kvalitetnu dopremu plina od ulaza u plinski transportni sustav na području Republike Hrvatske do primopredajnih mjerno-redukcijskih stanica distributera plina, odnosno izravnih i povlaštenih kupaca.
Danas, samo deset godina od svog osnivanja, Plinacrov transportni sustav sastoji se od ukupno 2184 km mreže visokotlačnih magistralnih i regionalnih plinovoda, preko 300 nadzemnih objekata (plinskih čvorova, blokadnih stanica, ispuhivačkih stanica, katodne zaštite), 9 ulaznih mjernih stanica i 132 izlazne primopredajno-mjerne ili mjerno-redukcijske stanice. Na transportni sustav priključena su plinska proizvodna polja Panona i Sjevernog Jadrana, podzemno skladište plina Okoli, 37 distribucijskih sustava i 27 izravnih plinovoda krajnjih kupaca. Sadašnjasnaga transportnog sustava iznosi 860.000 m³/h, a kapacitet 5,4 mlrd. m³/g. Kompletan, 24-satni operativni nadzor i upravljanje plinskim transportnim sustavom RH sustavno se provodi iz Nacionalnoga dispečerskog centra, koji se nalazi u sklopu Plinacrova sjedišta u Zagrebu te je opremljen najsuvremenijim sustavom za daljinski nadzor, upravljanje i prikupljanje podataka (SCADA).
Sve navedene činjenice potvrda su ispravnosti poslovne politike Plinacra te prepoznavanja plinofikacije kao potrebnog i opće priznatog projekta koji se ostvaruje zahvaljujući zajedničkim naporima, uspješnoj suradnji i požrtvovnom zalaganju svih djelatnika tvrtke pri ispunjavanju zadanih, iznimno visoko postavljenih ciljeva.
 
Prethodna tema:
Dan Plinacra