Počela potrošnja prirodnog plina u Umagu

Nakon što je u samo sedam mjeseci potpuno završena izgradnja magistralnog plinovoda Vodnjan−Umag DN 300/50 s četiri pripadajuće mjerno-redukcijske stanice (Rovinj, Poreč, Kovri i Umag) i obavljen tehnički pregled, početkom srpnja ove godine novoizgrađeni plinovodni sustav dobio je i uporabnu dozvolu. A od danas plinovodni sustav Vodnjan–Umag ima i svoje prve potrošače – industrijsku zonu Ungarija kod Umaga.
Naime, u skladu s izdanom Energetskom suglasnosti i Ugovorom o priključenju na transportni sustav, koji je sklopljen s operatorom distribucijskog sustava Plinarom Pula d.o.o., u utorak 14. 9. 2010. godine obavljeno je priključenje srednjotlačnog plinovoda MRS Umag – Industrijska zona Ungarija na Plinacrov transportni sustav plinovoda.
S obzirom da je Plinara Pula d.o.o., kao opskrbljivač plinom, sklopila s Plinacrom Ugovor o transportu plina te zakupila potreban kapacitet na MRS Umag, nakon završetka radova na inicijalnom punjenju plinovoda i funkcionalnom ispitivanju mjerno-redukcijske stanice Umag, dana 13. rujna 2010. godine obavljeno je priključenje distributivnog plinovoda na Plinacrov transportni sustav. Već sljedećeg dana Plinacro je počeo puniti plinom srednjotlačni plinovod MRS Umag – Industrijska zona Ungarija te je MRS Umag uspješno puštena u rad,  a prva potrošnja plina od 400 m³/h zabilježena je već u srijedu 15. rujna 2010. godine.
 
Podsjetimo: izgradnja magistralnog plinovoda Vodnjan−Umag (dužine 71 km, promjera DN 300 i nazivnog tlaka od 50 bar) s četiri mjerno-redukcijske stanice (Rovinj, Poreč, Kovri i Umag) počela je u svibnju 2009. godine i završena je nakon samo sedam mjeseci – potpuno u skladu s terminskim planovima. Time je tvrtka Plinacro d.o.o., kao nositelj projekta izgradnje, i ovoga puta besprijekorno ostvarila još jedan važan dio Plana razvoja, izgradnje i modernizacije plinskoga transportnog sustava Republike Hrvatske do 2011. godine: cjelovitu plinofikaciju Istre.
Kao i na svim dosadašnjim Plinacrovim projektima, svi radovi na izgradnji magistralnog plinovoda Vodnjan−Umag provedeni su potpuno u skladu sa zakonskom regulativom i pravilima struke, poštujući pritom iznimno visoke standarde zaštite okoliša. Sâm plinovod, kao i pripadajući objekti (mjerno-redukcijske stanice) izgrađeni su prema najsuvremenijim svjetskim standardima te su odabirom kako mehaničke, tako i katodne zaštite predviđeni za dugotrajnu sigurnu eksploataciju, bez mogućnosti štetnog utjecaja okoline.