Izgradnja interkonekcijskog plinovoda Hrvatska-Mađarska odvija se potpuno u skladu s terminskim planovima

Nakon već dovršene plinofikacije Istre, a uz nastavak izgradnje plinovodnog sustava Like i Dalmacije, izgradnja interkonekcijskog plinovoda između Hrvatske i Mađarske svakako je najvažniji Plinacrov projekt 2010. godine. Naime, njegovim će završetkom, nakon više od trideset godina postojeće i jedine interkonekcije sa Slovenijom, Republika Hrvatska steći drugi dobavni pravac prirodnog plina pa će se time osloboditi kapacitet na postojećem uvoznom pravcu preko Slovenije i Austrije te omogućiti i uvoz dodatnih količina plina s najvećega plinskoga trgovačkog središta u centralnoj i jugoistočnoj Europi – austrijskog Baumgartena. Ujedno, upravo je projekt interkonekcijskog plinovoda između Hrvatske i Mađarske, odnosno izvjestan završetak njegove izgradnje do kraja 2010. godine i njegovo puštanje u rad početkom 2011., skrenulo pozornost ruskog Gazproma na hrvatski plinski transportni sustav i time potaknulo njihov interes za uključivanje Republike Hrvatske u Južni tok. Naime, kapacitet interkonekcijskog plinovoda od 6,5 mlrd. m3 plina na godinu puno je veći od sadašnjih potreba Hrvatske. S obzirom da je Plinacro d.o.o. tijekom 2009. godine za potrebe potrošača u Republici Hrvatskoj ukupno pretransportirao 3,148 mlrd. m3 prirodnog plina, jasno je da se upravo višak kapaciteta interkonekcijskog plinovoda može koristiti za tranzit plina preko Hrvatske dalje prema zapadu, Sloveniji ili Italiji.
Također, razvojnim planovima Plinacra predviđen je i nastavak tog projekta izgradnjom jedne od strateški najvažnijih interkonekcija s bosanskohercegovačkim plinskim transportnim sustavom, na pravcu Slavonski Brod–Bosanski Brod.
 
Interkonekcijski plinovod Hrvatska–Mađarska na hrvatskoj strani uključuje izgradnju plinovoda Slobodnica–Donji Miholjac i Donji Miholjac–Dravaszerdahely ukupne duljine 80,5 km, a na mađarskoj strani plinovode Dravaszerdahely–Bata–Városfold ukupne duljine 210 km. Izgradit će se kao jedinstveni plinovod nazivnog promjera 800 mm, maksimalnoga radnog tlaka 75 bar, kapaciteta 6,5 mlrd. m3 na godinu, snage 860.000 m³/h i mogućnošću protoka plina u oba smjera pri jednakim uvjetima.
Nakon što je u ožujku 2009. godine između Plinacra i mađarskog operatora plinskoga transportnog sustava – tvrtke FGSZ Natural Gas Transmission potpisan obvezujući Ugovor o zajedničkoj realizaciji (JDA) interkonekcijskog plinovoda Slobodnica–Donji Miholjac–Dravaszerdahely–Bata–Városfold, tijekom protekle godine završene su i sve pripremne aktivnosti (isporuka cijevi i opreme, ishođivanje potrebnih dozvola) tako da je izvođenje radova na izgradnji interkonekcijskog plinovoda počelo već krajem 2009. godine.
 
Na obje hrvatske dionice trenutačno su u tijeku intenzivni radovi koji se, usprkos iznimno dugačkoj i oštroj zimi, kao i nedavnim poplavama, odvijaju potpuno u skladu s usvojenim terminskim planovima. Naime, dosad je na 73,2 km dugačkom plinovodu od Slobodnice do Donjeg Miholjca pripremljeno 67 km trase plinovoda, razvezene su sve cijevi i zavarene u duljini od 55 km, a iskopano je i već položeno u rov 40 km. Izvode se i radovi na svim nadzemnim objektima. Na 7,3 km dugačkoj dionici od Donjeg Miholjca do Dravaszerdahelyja teren je pripremljen u cijelosti te su razvezene i zavarene sve cijevi. Dosad je iskopano 6 km rova te je u njih položeno isto toliko cijevi, a istodobno se izvode i radovi na prespajanju i rekonstrukciji čvora Donji Miholjac.
Na mađarskoj strani projekt interkonekcije uključuje izgradnju plinovoda Dravaszerdahely–Bata–Városfold, ukupne duljine 210 km, a prema informacijama kojima raspolažemo, i mađarski partner napreduje u izgradnji svoje dionice potpuno u skladu sa zajedničkim terminskim planom.
Tehnički svakako najzahtjevniji dio izgradnje interkonekcijskog plinovoda odvijat će se na prijelazu, to jest bušenju ispod korita rijeke Drave. Te će radove izvoditi partner tvrtke Plinacro d.o.o. – mađarski operator plinskoga transportnog sustava tvrtka FGSZ Natural Gas Transmission. Početak radova očekuje se sredinom kolovoza, a njihovo će izvođenje, uključujući i pripremne radove, trajati oko 2 mjeseca.
 
Ukupna vrijednost projekta kompletne izgradnje interkonekcijskog plinovoda (znači - i hrvatsku i mađarsku dionicu) procijenjena je na 395 milijuna eura, a o njegovoj važnosti dovoljno govori i podatak da ga je Europska komisija uvrstila u strateški važne energetske projekte te će njegovu izgradnju na mađarskoj strani sufinancirati s 20 milijuna eura.
Na hrvatskoj strani, Plinacro je investitor radova na 80,5 km dugačkoj dionici Slobodnica–Donji Miholjac–Dravaszerdahely, čija planirana vrijednost iznosi 75 milijuna eura, a izvodi ih hrvatska poslovna udruga Monter–Strojarske montaže d.d. u suradnji s Vodoprivredom Vinkovci d.d..
 
S obzirom da se svi radovi na izgradnji interkonekcijskog plinovoda i na hrvatskoj i na mađarskoj strani izvode potpuno u skladu s terminskim planovima, već sad je izvjestan završetak izgradnje do kraja 2010. godine i njegovo puštanje u rad početkom 2011.