Počela izgradnja međunarodnog plinovoda Donji Miholjac–Dravaszerdahely

Uvođenjem u posao izvođača radova i stručnog nadzora danas je počela izgradnja međunarodnog plinovoda Donji Miholjac–Dravaszerdahely. Uz 73 km dugačak magistralni plinovod Slobodnica–Donji Miholjac, koji je već u fazi izgradnje, međunarodni plinovod Donji Miholjac–Dravaszerdahely, dužine 7,5 km, drugi je dio hrvatskog dijela interkonekcije 75-barskih plinskih transportnih sustava Republike Hrvatske i Republike Mađarske. U skladu s Ugovorom o zajedničkoj realizaciji (Joint Development Agreement) između operatora plinskih transportnih sustava, hrvatskog Plinacra d.o.o. i mađarskog FGSZ Natural Gas Transmission, kompletna izgradnja interkonekcijskog plinovoda Slobodnica–Donji Miholjac–Dravaszerdahely–Bata–Városfold bit će dovršena do kraja 2010. godine.
 
Interkonekcijski plinovod Hrvatska–Mađarska sastavni je i najvažniji projekt Plana razvoja, izgradnje i modernizacije plinskoga transportnog sustava Republike Hrvatske do 2011. godine. Na hrvatskoj strani taj projekt uključuje plinovode Slobodnica–Beničanci–Donji Miholjac i Donji Miholjac–Dravaszerdahely ukupne duljine 80,5 km, a na mađarskoj strani plinovode Dravaszerdahely–Bata–Városfold ukupne duljine 210 km. Izgradit će se kao jedinstveni plinovod dimenzija DN 800/75 bar, kapaciteta 6,5 mlrd. m3 na godinu, radnog tlaka od 75 bar i mogućnošću protoka plina u oba smjera pri jednakim uvjetima. Ukupna vrijednost projekta procijenjena je na 395 milijuna eura.
Završetkom izgradnje interkonekcije Republika Hrvatska će  – nakon više od 30 godina i prvi put od svog osamostaljenja – osigurati novi pravac dobave prirodnog plina, a ujedno će se time omogućiti i dobava znatnih dodatnih količina prirodnog plina, kako za našu zemlju tako i za susjedne države. Također, zahvaljujući mogućnosti dvosmjernog protoka plina, ova će interkonekcija nakon izgradnje LNG-terminala omogućiti transport prirodnog plina i u države šire regije.
Izvođač radova izgradnje međunarodnog plinovoda Donji Miholjac–Dravaszerdahely je hrvatska poslovna udruga Monter–Strojarske montaže d.d., u suradnji s Vodoprivredom Vinkovci d.d., a stručni nadzor nad izvođenjem radova obavljat će Arka 96. d.o.o.