Plinacro d.o.o. - domaćin 1. sjednice UO HSUP-a

Danas je u prostorima tvrtke Plinacro d.o.o. održana 1. sjednica Upravnog odbora Hrvatske stručne udruge za plin (HSUP), kojoj je prisustvovao velik broj vodećih stručnjaka za plin i predstavnika najvažnijih tvrtki plinskoga gospodarstva.
Pozdravljajući, u ime domaćina sjednice, sve prisutne, predsjednik Uprave Plinacra Jerko Jelić Balta izrazio je svoje zadovoljstvo što se početak rada novog Upravnog odbora HSUP-a događa upravo u tvrtki Plinacro d.o.o. koja, kao nacionalni operator plinskoga transportnog sustava Republike Hrvatske te nositelj i investitor provedbe Plana razvoja, izgradnje i modernizacije plinskoga transportnog sustava RH do 2011. godine, prepoznaje i podržava poticaje i napore Hrvatske stručne udruge za plin u cilju promicanja što skorije plinofikacije cijeloga teritorija RH.
U sklopu dnevnog reda sjednice, direktorica tvrtke Prirodni plin d.o.o. Davorka Tancer upoznala je prisutne s problematikom pouzdanosti opskrbe plinom u RH tijekom proteklog ogrjevnog razdoblja 2009/2010., uz posebni naglasak na napore i smjernice koje bi trebalo učiniti kako bi se sigurnost opskrbe plinom u narednim godinama dodatno povećala. 
Zatim je pomoćnik predsjednika Uprave Plinacra Željko Mihaljević u svom izlaganju iznio podatke tvrtke Plinacro d.o.o. o pouzdanosti transporta plina u RH tijekom zime 2009/2010. te prikazao sadašnje stanje, kao i daljnje razvojne planove izgradnje plinske transportne mreže u RH te buduće pravce povezivanja hrvatske plinske mreže s drugim sustavima u regiji.
Tijekom nastavka sjednice predsjednik HSUP-a Miljenko Šunić potaknuo je i obrazložio budući rad Sekcija koje su zadužene za unaprijeđivanje struke te poticanje veće i efikasnije primjene plina kao energenta. Slijedila je rasprava prisutnih članova Upravnog odbora HSUP-a o ukupnoj problematici plinskoga gospodarstva: od implementacije zakonskih akata koji se odnose na plin do metodologije poticaja plinskoj struci kako bi se snažnije angažirala na efikasnijem korištenju plina kao energenta, s posebnim naglaskom na najnovija tehnološka dostignuća.