Tvrtka PSP d.o.o. ostvarila rekordnu isporuku prirodnog plina

Zahvaljujući nizu pravodobno poduzetih aktivnosti, operator skladišnog sustava – tvrtka PSP d.o.o. ovog je vikenda omogućila povlačenje prirodnog plina kapacitetom od 275.000 m³/h, čime je ostvarena dosad rekordna isporuka prirodnog plina iz podzemnog skladišta u Okolima.
Time je tvrtka PSP d.o.o. pridonijela da i operator plinskoga transportnog sustava – tvrtka Plinacro d.o.o. ovoga vikenda ostvari dosad najveći kapacitet transporta prirodnog plina od 790.000 m³/h prema izlaznim mjerno-redukcijskim stanicama.Na taj su način, zahvaljujući iznimnoj pripremljenosti kako skladišnog tako i transportnog sustava, tvrtke PSP d.o.o. i Plinacro d.o.o., usprkos iznimno niskim temperaturama, a time i povećanoj potrošnji prirodnog plina, omogućile besprijekornu i nesmetanu opskrbu prirodnim plinom potrošača u Republici Hrvatskoj.  
Naime, odmah nakon izdvajanja iz INA d.d. sredinom 2009. godine, Podzemno skladište plina d.o.o. je poduzelo čitav niz aktivnosti u cilju povećanja izlaznog kapaciteta skladišta:  
„Pripremili smo sustav i od nadležnog Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva ishodili odobrenje za utiskivanje plina u PSP Okoli iznad početnoga ležišnog tlaka, odnosno do 205 bara, čime je stvorena pretpostavka za povećanje radnog volumena skladišta u tekućoj skladišnoj sezoni s 553 milijuna, na 630 milijuna prostornih metara plina. Na temelju tog odobrenja, a s obzirom na raspoložive količine plina, skladište je napunjeno do volumena od 574 milijuna m³ te je 12. listopada 2009. godine počeo ciklus povlačenja. Do danas je iz skladišta povučeno 154 milijuna m³ prirodnog plina te se u njemu trenutačno nalazi još 420 milijuna m³.“ – izvijestila je direktorica tvrtke PSP d.o.o. Dragica Krpan.
Važno je naglasiti da se ove godine povlačenje plina iz skladišta provodi uz posebnu regulaciju rada bušotina, što je omogućeno izradom složenog hidrodinamičkog modela sustava PSP Okoli, koji su izradili stručnjaci te tvrtke, a čime je osiguran veći izlazni kapacitet skladišta pri istim količinama plina u njemu. Također, na nekolicini bušotina obavljeni su rudarski remontni radovi, što je rezultiralo trenutačnim povećanjem izlaznog kapaciteta za oko 10%, a u uvjetima sadašnjeg tlaka, odnosno količina plina u skladištu, to iznosi oko 25.000 m3/h.  Drugim riječima, PSP Okoli je trenutačno u mogućnosti raditi s kapacitetom od 265.000 m3/h, umjesto dosadašnjeg maksimuma od 240.000 m3/h.
Radi toga se je od nadležnog MINGORP-a ishodilo odobrenje za probni rad sustava PSP Okoli u uvjetima rada povećanim kapacitetom te se trenutačno podzemno skladište plina nalazi u režimu rada od 260.000 do 270.000 m3/h plina. S obzirom da PSP Okoli nikada dosad nije radilo kapacitetom većim od 240.000 m3/h, istodobno se provodi detaljno i opsežno promatranje i kontrola sustava radi optimizacije njegova budućeg rada u tim uvjetima. 
Kako bi se produžila mogućnost rada sustava maksimalnim kapacitetom (tzv. plato koji je trenutačno moguć do volumena plina u skladištu od 350 milijuna m³), u tijeku su aktivnosti na odvajanju triju platformi u zasebnu redukcijsko-regulacijsku liniju koja bi radila na nižem tlaku. Time će se, uz produženje mogućnosti rada sustava, osigurati i dodatni kapaciteti u razdoblju kad skladište zbog niskog tlaka u ležištu više ne može raditi svojim maksimalnim kapacitetom. To je posebice važno u slučajevima eventualnog poremećaja opskrbe plinom ili tzv. vršne potrošnje koja bi se dogodila pred kraj zime, odnosno u veljači ili ožujku. Završetak ovih radova planiran je do kraja tekuće godine.
Također, posebice valja naglasiti kako mogućnost rada PSP Okoli većim kapacitetom ne pridonosi samo povećanju sigurnosti opskrbe plinom, nego i omogućava bolju iskoristivost radnog volumena skladišta, koja je zadnjih godina u prosjeku bila na razini od 60 do 65%. No, zahvaljujući spomenutim radovima ostvarene su pretpostavke da ta iskoristivost bude i do 75%.