Počeli radovi na izgradnji interkonekcijskog plinovoda između Hrvatske i Mađarske

Izgradnja interkonekcijskog plinovoda Hrvatska–Mađarska strateški je najvažniji projekt Plana razvoja, izgradnje i modernizacije plinskoga transportnog sustava Republike Hrvatske do 2011. godine te veliki iskorak za energetsku budućnost naše zemlje. Njime će se omogućiti novi dobavni pravac prirodnog plina, ali isto tako strateški će se promijeniti pozicija Republike Hrvatske u okruženju. Naime, realizacija tog projekta omogućit će korištenje plinskoga transportnog sustava RH za potrebe tranzita prirodnog plina prema trećim zemljama. Time će Plinacro d.o.o., ali i ostali energetski subjekti u RH, steći potpuno novu ulogu u plinskom gospodarstvu regije.
 
Na hrvatskoj strani ovaj projekt uključuje izgradnju plinovoda Slobodnica–Beničanci–Donji Miholjac i Donji Miholjac–Dravaszerdahely ukupne duljine 80,5 km, a na mađarskoj strani plinovode Dravaszerdahely–Bata–Városfold ukupne duljine 210 km. Izgradit će se kao jedinstveni plinovod dimenzija DN 800 i radnog tlaka od 75 bar, a uz izgradnju kompresorskih stanica u Mađarskoj (Varosfeld i Bata) i Hrvatskoj (Donji Miholjac), interkonekcija između Hrvatske i Mađarske imat će ukupan kapacitet do 6,5 mlrd. m3/god. te omogućavati protok plina u oba smjera pri jednakim uvjetima. Ukupna vrijednost projekta procijenjena je na 395 milijuna eura, a rok dovršetka radova na kompletnoj interkonekciji predviđen je sredinom 2011. godine kako bi zatim bila puštena u rad do kraja iste godine.
Nakon što su tijekom 2009. godine završene sve pripremne aktivnosti te isporučene cijevi i oprema, početkom prosinca ishođene su i građevinske dozvole za izgradnju magistralnog plinovoda Slobodnica–Donji Miholjac i međunarodnog plinovoda Donji Miholjac–Dravaszerdahely, koji su sastavni dijelovi interkonekcijskog plinovoda između Republike Hrvatske i Republike Mađarske.
Danas su uvođenjem u posao izvođača radova i stručnog nadzora počeli radovi izgradnje magistralnog plinovoda Slobodnica–Donji Miholjac. Slijedom provedenoga međunarodnog javnog natječaja, ugovor za izgradnju ovog plinovoda sklopljen je s Poslovnom udrugom Monter Strojarske montaže d.d. i Vodoprivreda Vinkovci d.o.o., dok će poslove stručnog nadzora obavljati tvrtke Arka 96 d.o.o. i IGH d.d.