GTE objavilo konačnu verziju studije Winter Outlook 2009/2010

Europsko udruženje operatora plinskih transportnih sustava – GTE (Gas Transmission Europe) objavilo je konačnu verziju studije Winter Outlook 2009/2010. Navedena je studija potvrdila tvrdnje operatora plinskoga transportnog sustava Republike Hrvatske - tvrtke Plinacro d.o.o. da kapaciteti našega plinskoga transportnog sustava potpuno zadovoljavaju potrebe Republike Hrvatske kako u normalnim tako i u ekstremnim zimskim uvjetima.
Ekstremni zimski uvjeti za Hrvatsku definirani su prosječnom dnevnom temperaturom od -9°C. Pri toj temperaturi maksimalni transportni kapacitet uvoznog pravca iz Slovenije je oko 42 GWh/dan, što je cca. 78% punog kapaciteta toga dobavnog pravca. Razlog zašto postotak iskoristivosti nije viši jest u činjenici da transportnim sustavima kojima se uvozi plin prema Hrvatskoj nedostaje slobodnih transportnih kapaciteta.
Također, u ekstremnim zimskim uvjetima postotak iskoristivosti kapaciteta izlaza podzemnog skladišta plina, kao i domaće proizvodnje iznosi 98%.
Ovi relevantni podaci pokazuju da Republika Hrvatska putem svog operatora – tvrtke Plinacro d.o.o. raspolaže i više nego dostatnim kapacitetima plinskoga transportnog sustava za prihvat i transport količina plina koje su potrebne za normalnu opskrbu plinom i u ekstremnim zimskim uvjetima.