Potpisani ugovori za izvođenje radova na II. i III. dijelu plinovodnog sustava Like i Dalmacije

Tvrtka Plinacro d.o.o. danas je s konzorcijem tvrtki Dalekovod d.d. i Ghizzoni Spa potpisala Ugovore o izvođenju radova na II. i III. dionici plinovodnog sustava Like i Dalmacije. Ugovore su ispred tvrtke Plinacro d.o.o. potpisali predsjednik Uprave Jerko Jelić Balta i član Uprave Damir Pogorevc, a ispred hrvatsko-talijanskog konzorcija tvrtki Dalekovod d.d. i Ghizzoni Spa predsjednici Uprava Luka Miličić i Matteo Ghizzoni.
Potpisom ovih Ugovora hrvatsko-talijanski konzorcij Dalekovod-Ghizzoni preuzeo je na sebe obvezu izgradnje II. i III. dionice magistralnog plinovoda Bosiljevo−Split, to jest magistralnih plinovoda od Josipdola do Gospića te od Gospića do Benkovca, kao i sve radove potrebne za puštanje u rad tih dionica plinovoda. Pritom će talijanska tvrtka Ghizzoni, koja je svoju stručnost već dokazala izgradnjom tri dionice magistralnog plinovoda Pula−Karlovac 2006. godine, izvoditi specijalizirane strojarsko-montažne radove na izgradnji plinovoda, dok će hrvatski partner u konzorciju – tvrtka Dalekovod d.d. biti zadužena za građevinske i sve ostale radove.    
Izvođenje radova na 27,8 milijuna eura vrijednoj izgradnji magistralnog plinovoda Josipdol−Gospić, promjera DN 500 i dužine 83,4 km, počet će već 10. studenog ove godine, a njihov završetak predviđen je za studeni 2010. godine. Samo nekoliko mjeseci kasnije, u ožujku 2010. godine počet će i radovi na izgradnji treće dionice, to jest na magistralnom plinovodu Gospić−Benkovac, promjera DN 500 i dužine 91,3 km. Rok za izgradnju ove, 31,8 milijuna eura vrijedne dionice također je 12 mjeseci, to jest do kraja ožujka 2011. godine, a što je s obzirom na iznimnu težinu terena izuzetno kratko vrijeme.

Naime, još jedanput valja istaknuti da je izgradnja plinovodnog sustava Like i Dalmacije ključni objekt drugoga razvojno-investicijskog ciklusa Plana razvoja, izgradnje i modernizacije plinskoga transportnog sustava Republike Hrvatske do 2011. godine, čijim će se dovršetkom bitno povećati pokrivenost Republike Hrvatske transportnim sustavom plinovoda te omogućiti uporaba prirodnog plina u te dvije regije čije je stanovništvo, ali i gospodarstvo dosad bilo ovisno o nafti, loživom ulju, električnoj energiji i krutim gorivima.
Okosnica plinovodnog sustava Like i Dalmacije magistralni je plinovod Bosiljevo−Split dužine 292 km, na koji će se nastaviti regionalni plinovodi Benkovac−Zadar i Šibenik−Drniš−Knin ukupne dužine 80 km sa spojnim plinovodima i pripadajućim mjerno-redukcijskim stanicama: Ogulin, Otočac, Gospić, Gračac, Obrovac, Benkovac, Zadar, Šibenik, Drniš, Knin i Split. Zbog dužine plinovoda te specifičnih, tehničko-tehnoloških, geotehničkih i geomorfoloških uvjeta tog područja, izgradnja magistralnog plinovoda Bosiljevo-Split podijeljena je na četiri dionice.
Izgradnja prvog dijela plinovodnog sustava Like i Dalmacije, od Podrebra do Josipdola (uključujući i MRS Ogulin), završena je još 2008. godine te je taj dio sustava već spojen na postojeći sustav Pula–Karlovac. Radovi na nastavku izgradnje plinovodnog sustava Like i Dalmacije počeli su 4. rujna ove godine izgradnjom odvojnih plinovoda za Otočac i Gospić. Izvođači radova su tvrtke Monter–Strojarske montaže d.d., Montmontaža–Plinovodovod d.o.o. i ZM–Montag d.o.o., a rok dovršetka radova predviđen je za ožujak 2010. godine.