Plinovodne cijevi položene na dno Limskog kanala

Nakon samo sedam mjeseci, a potpuno u skladu s terminskim planovima, radovi na izgradnji plinovodnog sustava Vodnjan–Umag bliže se kraju. Time je tvrtka Plinacro d.o.o. kao nositelj projekta izgradnje, i ovoga puta besprijekorno, u zadanim rokovima ostvarila još jedan važan dio Plana razvoja, izgradnje i modernizacije plinskoga transportnog sustava Republike Hrvatske do 2011. godine: cjelovitu plinofikaciju Istre. 
Potpuno u skladu s ugovornim obvezama, izvođenje radova na izgradnji magistralnog plinovoda Vodnjan−Umag odvijalo se tijekom sedam mjeseci. Pritom svakako valja istaknuti tehnički najzahtjevniju točku ovog projekta – prijelaz Limskog kanala. Polaganje plinovodnih cijevi na dno mora kanala širine cca. 800 m izvodilo se tako što su prije uranjanja u more, cijevi na kopnu bile zavarene u tri sekcije po cca. 300 m. Nakon toga, na cijevi su pričvršćeni metalni rezervoari zraka koji su im omogućavali da plutaju u moru neposredno iznad dna. Zatim su sekcije cijevi s pomoću mehanizacije polagano uranjane u more dok su ih istodobno s druge strane kanala lagano povlačila vitla s čeličnom užadi. Kako bi se pojedina sekcija spustila u more, na nju bi se zavarila nova te bi se postupak spuštanja i povlačenja vitlom nastavio. Nakon što su sve sekcije bile spuštene u more, specijalizirani ronioci koji su cijelo vrijeme pratili tijek radova, otkvačili su rezervoare sa zrakom kako bi cijevi plinovoda cijelom težinom legle na dno Limskog kanala.
Kao i na svim dosadašnjim Plinacrovim projektima, svi radovi na izgradnji magistralnog plinovoda Vodnjan−Umag provedeni su potpuno u skladu sa zakonskom regulativom i pravilima struke, poštujući pritom iznimno visoke standarde zaštite okoliša. Sâm plinovod, kao i pripadajući objekti (mjerno-redukcijske stanice) izgrađeni su prema najsuvremenijim svjetskim standardima te su odabirom kako mehaničke, tako i katodne zaštite predviđeni za dugotrajnu sigurnu eksploataciju, bez mogućnosti štetnog utjecaja okoline.
Glavni izvođač radova bila je talijanska tvrtka Ghizzoni koja je – već dokazavši svoju kvalitetu izvođenjem radova na dijelu trase magistralnog plinovoda Pula−Karlovac – ovaj tehnički iznimno zahtjevan posao dobila kao najpovoljniji ponuđač na provedenome, međunarodnom javnom natječaju, dok su podizvođači radova bile domaće, istarske građevinske tvrtke.