Počeli radovi na nastavku plinofikacije Like i Dalmacije

Nakon završetka izgradnje prvog dijela plinovodnog sustava Like i Dalmacije, od Podrebra do Josipdola (uključujući i MRS Ogulin), koji je već spojen na postojeći sustav Pula–Karlovac, potpisom ugovora s tvrtkama Monter–Strojarske montaže d.d., Montmontaža–Plinovodovod d.o.o. i ZM–Montag d.o.o., tvrtka Plinacro d.o.o. nastavlja s radovima na izgradnji magistralnog plinovoda Bosiljevo−Split.
Uvođenje izvoditelja radova u posao obavljeno je u petak 4. rujna 2009. godine, a radovi počinju na izgradnji odvojnih plinovoda za Otočac i Gospić.
Izgradnja plinovodnog sustava Like i Dalmacije ključni je objekt drugoga razvojno-investicijskog ciklusa Plana razvoja, izgradnje i modernizacije plinskoga transportnog sustava Republike Hrvatske do 2011. godine, čijim će se dovršetkom bitno povećati pokrivenost Republike Hrvatske transportnim sustavom plinovoda te omogućiti uporaba prirodnog plina u te dvije regije koje su, a osobito Dalmacija, dosad bile ovisne o nafti, loživom ulju, električnoj energiji i krutim gorivima. Dovođenje prirodnog plina, kao kvalitetnog i ekološki prihvatljivog energenta, omogućit će i novi zamah razvoju gospodarstva tih regija.
Okosnica plinovodnog sustava Like i Dalmacije magistralni je plinovod Bosiljevo−Split dužine 292 km, na koji će se nastaviti regionalni plinovodi Benkovac−Zadar i Šibenik−Drniš−Knin ukupne dužine 80 km sa spojnim plinovodima i pripadajućim mjerno-redukcijskim stanicama: Ogulin, Otočac, Gospić, Gračac, Obrovac, Benkovac, Zadar, Šibenik, Drniš, Knin i Split.
Time tvrtka Plinacro d.o.o., uz obavljanje svoje osnovne djelatnosti transporta plina, i u 2009. godini nastavlja u skladu sa zadanim rokovima provoditi Plan razvoja, izgradnje i modernizacije plinskoga transportnog sustava Republike Hrvatske do 2011. godine, a u cilju sigurnog i pouzdanog transporta prirodnog plina na principu ravnopravnosti svih sudionika na tržištu plina.
 
Sljedeća tema:
Dan plina