Novoizgrađeni plinovod Bjelovar–Sveti Ivan Žabno DN300 prespojen na postojeći plinski transportni sustav

U skladu s Planom razvoja, izgradnje i modernizacije plinskoga transportnog sustava Republike Hrvatske te Planom investicijskog održavanja dana 2. lipnja 2009. godine izvršeno je prespajanje novoizgrađenog plinovoda Bjelovar–Sv. Ivan Žabno DN300 na postojeći plinski transportni sustav, a tijekom sljedećih dana obavljena je I, II. i III. etapa radova na investicijskom održavanju plinovoda Budrovac−Ivanić-Grad.
Obavljeni radovi iznimno su važni za sigurnost i pouzdanost transporta plina na kompletnom području od Budrovca do Ivanić-Grada, uključujući i područje gradova Bjelovara, Križevaca i Vrbovca, kao i za transport plina za područje zapadne Slavonije te za tvornicu stakla Lipik Glas d.o.o.. Naime, plinovod Budrovac–Ivanić-Grad DN 300 jedini je plinovod za opskrbu cijeloga područja od Budrovca do Ivanić Grada te od Bjelovara do Vrbovca i Križevaca, kao i za opskrbu prirodnim plinom područja zapadne Slavonije iz smjera Bjelovar–Daruvar–Pakrac–Lipik.
Dosadašnji plinovod promjera DN150 Bjelovar–Sv. Ivan Žabno zbog svoje starosti i iznimno malenog promjera nije u mogućnosti dugoročno udovoljiti uvjetima sigurnog i pouzdanog transporta plina te opskrbe potrošača na području Križevaca, Žabnog i Vrbovca. Na plinovodu Budrovac–Ivanić-Grad DN300 dosad nije bilo većih problema u transportu prirodnog plina, ali je radi njegove izuzetne važnosti pri transportu, odnosno opskrbi prirodnim plinom tog područja bilo nužno modernizirati ga, a posebice s obzirom da je izgrađen i pušten u rad još 1969. godine.
Kako bi se dugoročno osigurao siguran i pouzdan transport prirodnog plina te opskrba potrošača na području od Bjelovara do Križevaca i Vrbovca, Planom razvoja, izgradnje i modernizacije plinske mreže u RH predviđena je izgradnja novog plinovoda Bjelovar–Sv. Ivan Žabno DN300 te modernizacija postojećeg plinovoda Budrovac−Ivanić Grad DN300. Stoga je tvrtka Plinacro d.o.o., u skladu s Planom, izgradila novi plinovod koji je 2. lipnja 2009. godine na 5 lokacija uspješno prespojen na postojeći sustav. U okviru modernizacije plinovoda Budrovac–Ivanić-Grad DN 300, dana 2, 4. i 6. lipnja uspješno su i u najavljenom roku obavljeni radovi na ukupno 32 lokacije.