Održan XXIV. međunarodni znanstveno-stručni susret stručnjaka za plin

Dana 6. svibnja 2009. godine, u sklopu uvodnih izlaganja tijekom otvorenja XXIV. međunarodnoga znanstveno-stručnog susreta stručnjaka za plin, koji se tradicionalno početkom svibnja održava u Grand hotelu Adriatic u Opatiji, predsjednik Uprave tvrtke Plinacro d.o.o. g. Branko Radošević održao je predavanje pod nazivom „Plinacro – mješoviti operator: mogućnosti i izazovi“ koje je izazvalo iznimnu pozornost javnosti. U svom izlaganju, između ostaloga, ukazao je na potrebu koordinacije i intergacije plinskoga gospodarstva te na nužnost bolje organizacije subjekata u plinskom biznisu prema poduzetničkim principima, a sve kako bi se osigurala sigurnost opskrbe prirodnim plinom potrošača u Republici Hrvatskoj.
Tom je prigodom predsjednik Uprave Plinacra g. Branko Radošević izjavio: „Ovogodišnja plinska kriza ukazala je na sve slabosti organizacije plinskog sektora u Republici Hrvatskoj: usprkos znatnim slobodnim tranzitnim i transportnim kapacitetima, usprkos zalihama u podzemnom skladištu plina Okoli i domaćoj proizvodnji – uveli smo čak šesti stupanj redukcije plina. Time je plinski sektor i plin kao energent izgubio vjerodostojnost, povjerenje svojih potrošača te je, usudio bih se reći, poražen pa čak možda i osramoćen od svojih bolje organiziranih konkurenata, odnosno drugih energetskih opcija.“
Također, upozorio je i na smanjenje ukupne isporuke plina krajnjim kupcima u prva tri mjeseca ove godine, i to za 15% u odnosu na planiranu i na zakupljene transportne kapacitete, dok je u industriji i gospodarstvu zabilježen pad potrošnje od čak 42%.
 
Predsjednik Uprave Plinacra istaknuo je kako je tijekom 2008. godine transportni sustav povećan za 112 km novih plinovoda i tri mjerno-redukcijske stanice: prvu dionicu plinskog sustava Like i Dalmacije od Podrebra do Josipdola, kao i odvojni plinovod te mjerno-redukcijsku stanicu Ogulin, tri regionalna plinovoda: Dobrovac−Omanovac, Bjelovar−Sv. Ivan Žabno i Nova Kapela−Požega, kao i plinovod Varaždin−Šenkovec. Najavio je i realizaciju novih ulaganja u drugi investicijski ciklus na razini od 440 milijuna eura: dovršetak druge, treće i četvrte dionice magistralnog plinovoda Bosiljevo−Split sljedeće godine, uključujući i 130 km odvojnih plinovoda na sustavu Like i Dalmacije, početak izgradnje magistralnog plinovoda Vodnjan−Umag, to jest nastavak cjelovite plinofikacije Istre, kao i izgradnju interkonekcijskog plinovoda kojim će se povezati transportni sustavi Hrvatske i Mađarske te omogućiti dobava ruskog plina kraćom rutom za potrošače u Republici Hrvatskoj, ali istodobno omogućiti i dobava plina s europskog tržišta te korištenje skladišnih kapaciteta u Mađarskoj. Usto, zahvaljujući mogućnosti protoka plina u oba smjera, taj će plinovod nakon izgradnje LNG terminala, omogućiti i tranzit plina za potrebe tržišta Mađarske, ali i ostalih europskih zemalja.
Kao jednu od najvećih potvrda uspješnog poslovanja tvrtke Plinacro u prošloj godini, g. Branko Radošević istaknuo je stjecanje stopostotnog vlasništva nad tvrtkom PSP d.o.o. koja upravlja podzemnim skladištem plina Okoli. „Tom akvizicijom omogućit će se organizacija posla skladištenja plina i omogućiti njegov daljnji razvoj, a sve kako bi se povećala sigurnost opskrbe prirodnim plinom potrošača u Republici Hrvatskoj.“ – izjavio je predsjednik Uprave Plinacra.