Plinacro preuzeo upravljanje nad tvrtkom PSP d.o.o.

Budući da je jučer, 29. travnja 2009. godine, tvrtka Plinacro d.o.o. na račun INE d.d. uplatila gotovinski iznos od 51.400.000,00 kn u svrhu plaćanja prve rate za kupnju podzemnog skladišta plina, današnjim postupkom dovršetka Plinacro je preuzeo upravljanje društvom Podzemno skladište plina d.o.o. Također, tijekom sjednice Skupštine društva donesena je odluka o razrješenju dosadašnje te imenovanju nove Uprave tvrtke PSP d.o.o. Tim je aktom na mjesto predsjednice Uprave tvrtke Podzemno skladište plina d.o.o. imenovana gđa Dragica Krpan, dipl. iur.  

Stjecanjem vlasništva nad društvom Podzemno skladište plina d.o.o., Plinacro je preuzeo upravljanje i organizaciju djelatnosti skladištenja prirodnog plina u podzemnom skladištu Okoli. Time se otvaraju mogućnosti daljnjeg razvoja skladišnih kapaciteta i skladišnog poslovanja, a hrvatska je država na taj način stekla dugoročnu kontrolu nad razvojem sustava i osiguranjem njegove stabilnosti radi postizanja veće neovisnosti i pouzdanije opskrbe plinom potrošača u RH. Također, tvrtka Plinacro kao nacionalni operator plinskoga transportnog sustava koji, uz obavljanje svoje osnovne djelatnosti transporta prirodnog plina, uspješno nadzire, upravlja te u zadanim rokovima razvija i gradi plinski transportni sustav Republike Hrvatske, na taj je način stekla i status operatora sustava skladišta plina, to jest mješovitog operatora. Usto, kupnjom društva PSP d.o.o. Plinacro je svoje poslovanje uskladio sa zakonskom regulativom i smjernicama EU-a koje nalažu razdvajanje pojedinih energetskih djelatnosti, a posebice djelatnosti transporta i skladištenja prirodnog plina od trgovine tim energentom. Na taj je način Republika Hrvatska primijenila  praksu uobičajenu u mnogim europskim zemljama, a prema kojoj se energetske infrastrukturne, odnosno regulirane djelatnosti objedinjuju u jednoj, vertikalno integriranoj tvrtki.