Priopćenje za javnost

Prema obavijestima dispečerskih centara austrijskog OMV-a i slovenskog Geoplin Plinovoda kojima kao nacionalni operator plinskoga tranportnog sustava raspolaže tvrtka Plinacro d.o.o. ulaz prirodnog plina iz Rusije u transportni sustav Republike Hrvatske i dalje je potpuno obustavljen.
Međutim, prema podacima s UMS (ulazna mjerna stanica) Rogatec na hrvatsko-slovenskoj granici, jutros od 6:00 sati u transportni sustav RH ulazi 40.000 prostornih metara prirodnog plina. Riječ je o interventnom uvozu koji je, u trajanju od 3 dana, osigurala tvrtka INA d.d.
No, bez obzira na interventni uvoz, a na temelju Uredbe o sigurnosti opskrbe prirodnim plinom, Odluke o proglašenju kriznog stanja, Odluke o mjerama za otklanjanje kriznog stanja te u skladu sa zaključcima donesenim tijekom jučerašnjeg operativnog sastanka Vlade Republike Hrvatske, MZOPUG-a, MINGORP-a, Plinacra, INE i HEP-a (Klasa: 310-05/09-01/03, Ur. broj: 526-04-03/1-09-7) od danas, 10. siječnja 2009. godine u 08:00 sati stupio je na snagu 5. (peti) i 6. (šesti) stupanj obustave opskrbe prirodnim plinom pojedinim kupcima
Svi energetski subjekti i kupci plina, osim zaštićenih kupaca, dužni su postupiti u skladu s odredbama Uredbe o sigurnosti opskrbe prirodnim plinom, a kako bi se osigurala nesmetana opskrba plinom zaštićenih kupaca (kućanstva, bolnice, škole, dječji vrtići i ostale ustanove od posebne javne važnosti).
U koordinaciji s Upravom za energetiku Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva i INOM d.d. kao opskrbljivačem plinom Plinacro i dalje kontinuirano analizira i kontrolira uvjete u sustavu te nadzire provođenje propisanih mjera ograničenja potrošnje plina.
 
Prethodna tema:
Priopćenje za javnost
Sljedeća tema:
Priopćenje za javnost