Priopćenje za javnost

U skladu s informacijom koju je Plinacru dostavio slovenski operator plinskoga transportnog sustava - tvrtka Geoplin Plinovodi, interventni uvoz plina (koji je 10. siječnja 2009. godine, u trajanju od 3 dana osigurala tvrtka INA d.d.) danas je, u razdoblju od 3:00 do 15:00 sati bio potpuno obustavljen zbog kvara na kompresorskoj stanici na njemačko-austrijskoj granici.
Nakon otklanjanja kvara, ulaz prirodnog plina iz interventnog uvoza ponovno je normaliziran pa prema podacima s UMS (ulazna mjerna stanica) Rogatec na hrvatsko-slovenskoj granici od 15:00 sati u transportni sustav RH ponovno ulazi 40.000 prostornih metara prirodnog plina na sat.
Budući da je tvrtka INA d.d. osigurala nastavak interventnog uvoza u trajanju od još 3 dana, manjak, uslijed kvara izgubljenih, količina plina neće se dodatno nadoknađivati.
Prema informacijama dispečerskih centara austrijskog OMV-a i slovenskog Geoplin Plinovoda Plinacro d.o.o. i dalje ne raspolaže najavama koje bi ukazivale na promjenu stanja ulaza plina iz Rusije u transportni sustav Republike Hrvatske, a što znači da je on još uvijek potpuno obustavljen.
Stoga i dalje ostaje u tijeku provedba mjera 5. (petog) i 6. (šestog) stupnja obustave opskrbe prirodnim plinom pojedinih kupaca koje su stupile na snagu 10. siječnja 2009. godine u 08:00 sati. Svi energetski subjekti i kupci plina, osim zaštićenih kupaca, dužni su postupiti u skladu s odredbama Uredbe o sigurnosti opskrbe prirodnim plinom, a kako bi se osigurala daljnja nesmetana opskrba plinom zaštićenih kupaca (kućanstva, bolnice, škole, dječji vrtići i ostale ustanove od posebnoga javnog značenja).
Još jedanput ističemo kako je, upravo zahvaljujući dosad poduzetim mjerama, Plinacrovoj stalnoj analizi, kontroli i upravljanju uvjetima u sustavu te, od strane INE d.d. osiguranom, interventnom uvozu i preusmjeravanju dodatnih količina plina proizvedenog u plinskim poljima Sjevernog Jadrana - održana stabilnost plinskoga transportnog sustava Republike Hrvatske pa će Plinacro, kao nacionalni operator transportnog sustava RH, biti u mogućnosti trenutačno prihvatiti ulaz plina iz Rusije.
Plinacro i dalje nadzire provođenje propisanih mjera ograničenja potrošnje plina te će, u stalnoj koordinaciji s Upravom za energetiku Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva i INOM d.d. kao opskrbljivačem plinom, a u skladu s potrebama definirati daljnje korake za otklanjanje kriznog stanja. Stoga još jedanput pozivamo sve kupce plina na štednju i odgovorno ponašanje te dosljednu primjenu propisanih mjera kako bi se i ubuduće osigurala nesmetana opskrba plinom zaštićenih kupaca.
Prethodna tema:
Priopćenje za javnost
Sljedeća tema:
Priopćenje za javnost