Priopćenje za javnost

Bez obzira na medijske napise o mogućem potpisivanju Sporazuma o kontroli tranzita ruskog plina preko Ukrajine, tvrtka Plinacro d.o.o. u ovom trenutku ne raspolaže informacijama koje bi ukazivale na promjenu stanja na UMS Rogatec na hrvatsko-slovenskoj granici, a što znači da je ulaz prirodnog plina iz Rusije u transportni sustav Republike Hrvatske i dalje potpuno obustavljen.
U skladu s Odlukom Vlade Republike Hrvatske od 7. siječnja 2009. godine o proglašenju kriznog stanja u opskrbi prirodnim plinom (NN, br. 3/2009), a na temelju Uredbe o sigurnosti opskrbe prirodnim plinom, Odluke o proglašenju kriznog stanja i Odluke o mjerama za otklanjanje kriznog stanja, proglašen je 4. (četvrti) stupanj smanjenja opskrbe prirodnim plinom pojedinim kupcima, koji izravne industrijske kupce na transportnom sustavu te kupce plina na distribucijskim sustavima (osim zaštićenih) obvezuje na ograničenje potrošnje prirodnog plina.
U okviru svojih odgovornosti nacionalnog operatora plinskoga transportnog sustava RH, Plinacro kontinuirano analizira i kontrolira uvjete u sustavu te nadzire provođenje propisanih mjera ograničenja potrošnje plina.
Ne bude li se stanje u sustavu u najkraćem roku uravnotežilo, to jest ne budu li se svi industrijski kupci na transportnom sustavu te kupci plina na distribucijskim sustavima (osim zaštićenih), koji podliježu 4. stupnju smanjenja opskrbe plinom, pridržavali propisanih mjera, Plinacro će – u koordinaciji s Upravom za energetiku Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva i INOM d.d. kao opskrbljivačem plinom – biti prisiljen proglasiti viši stupanj mjera za otklanjanje kriznog stanja.
Stoga još jedanput pozivamo sve kupce plina na štednju i dosljednu primjenu propisanih mjera, a kako bi se, usprkos obustavi ulaza plina iz Rusije, održala sigurnost i pouzdanost plinskoga transportnog sustava Republike Hrvatske te osigurala nesmetana opskrba plinom zaštićenih kupaca.
 
Prethodna tema:
Priopćenje za javnost
Sljedeća tema:
Priopćenje za javnost