Priopćenje za javnost

Usprkos informacijama o potpisivanju Sporazuma o kontroli tranzita ruskog plina preko Ukrajine i najavama da će Rusija danas nastaviti isporuku plina Europi, tvrtka Plinacro, kao nacionalni operator plinskoga transportnog sustava, zasad još ne raspolaže informacijama dispečerskih centara austrijskog OMV-a i slovenskog Geoplin Plinovoda o promjeni stanja ulaza prirodnog plina iz Rusije u transportni sustav Republike Hrvatske, a što znači da je on i dalje potpuno obustavljen.
Stoga je i dalje u tijeku provedba mjera 5. (petog) i 6. (šestog) stupnja obustave opskrbe prirodnim plinom pojedinih kupaca koje su, na temelju Uredbe o sigurnosti opskrbe prirodnim plinom, Odluke o proglašenju kriznog stanja, Odluke o mjerama za otklanjanje kriznog stanja te u skladu sa zaključcima donesenim tijekom operativnog sastanka Vlade Republike Hrvatske, MZOPUG-a, MINGORP-a, Plinacra, INE i HEP-a (Klasa: 310-05/09-01/03, Ur. broj: 526-04-03/1-09-7), stupile na snagu 10. siječnja 2009. godine u 08:00 sati.
Upravo zahvaljujući dosad poduzetim mjerama te s obzirom da je INA d.d. osigurala dodatne količine prirodnog plina zahvaljujući interventnom uvozu i preusmjeravanju plina proizvedenog u plinskim poljima Sjevernog Jadrana, održana je stabilnost plinskoga transportnog sustava Republike Hrvatske te pouzdana i nesmetana opskrba plinom zaštićenih kupaca (kućanstva, bolnice, škole, dječji vrtići i ostale ustanove od posebnoga javnog značenja).
Plinacro i dalje kontinuirano analizira i kontrolira uvjete u sustavu i nadzire provođenje propisanih mjera ograničenja potrošnje plina te će, u stalnoj koordinaciji s Upravom za energetiku Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva i INOM d.d. kao opskrbljivačem plinom, a u skladu s potrebama definirati daljnje korake za otklanjanje kriznog stanja.
Stoga još jedanput pozivamo sve kupce plina na štednju i odgovorno ponašanje te dosljednu primjenu propisanih mjera kako bi se i dalje osigurala nesmetana opskrba plinom zaštićenih kupaca.
 
Prethodna tema:
Priopćenje za javnost
Sljedeća tema:
Priopćenje za javnost