Uvjeti davanja u zakup prijenosnih kapaciteta

Tvrtka PLINACRO d.o.o. u svom vlasništvu posjeduje telekomunikacijsku optičku infrastrukturu izgrađenu u svrhu nadzora i upravljanja transportnim sustavom plinovoda, dok tvrtka ODAŠILJAČI i VEZE d.o.o. u svom vlasništvu posjeduje sustav digitalnih mikrovalnih veza te je ovlaštena za pružanje telekomunikacijskih usluga.

Tvrtke PLINACRO d.o.o. i ODAŠILJAČI I VEZE d.o.o. telekom tržištu zajednički nude prijenosne kapacitete kojima se omogućava pružanje sljedećih usluga: Sustavom optičkih i mikrovalnih veza omogućeno je:
Osobe za kontakt vezano uz davanje prijenosnih kapaciteta u zakup:

PLINACRO d.o.o.
Mladen Čavić
Direktor Sektora transporta plina
E-mail: mladen.cavic@plinacro.hr
Tel: +385 1 6301 720
Fax: +385 1 6301 788

ODAŠILJAČI i VEZE d.o.o.
Denis Nikola Kulišić
Rukovoditelj SO Strategija i razvoj
E-mail: denis.kulisic@oiv.hr
Tel: +385 1 6186 186
Fax: +385 1 6186 100