Održana stručna radionica o organizaciji i pravilima tržišta prirodnog plina

U organizaciji Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA), a uz logističku potporu Plinacra, 25. i 26. travnja 2008. godine na Brijunima je održana Stručna radionica o organizaciji i pravilima tržišta plina. Okupljenim predstavnicima Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, Hrvatske energetske regulatorne agencije, Hrvatskog operatora tržišta energije, INA – Industrije nafte d.d., Hrvatske elektroprivrede d.d., Petrokemije d.d., Ekonerga d.d., Ekonomskog fakulteta, Rudarsko geološko naftnog fakulteta i Plinacra d.o.o. održane su prezentacije modela i načina uređenja tržišta prirodnog plina u Austriji, Rumunjskoj i Mađarskoj. Prilikom utvrđivanja modela uređenja hrvatskog tržišta prirodnog plina, pa zatim i pri izradi prijedloga Pravilnika o organizaciji tržišta prirodnog plina, primjenjivat će se upravo pozitivna rješenja navedenih zemalja. Pravilnikom o organizaciji tržišta prirodnog plina koji, na prijedlog Hrvatske energetske regulatorne agencije, donosi ministar gospodarstva, rada i poduzetništva uređuje se postupak za rezervaciju i raspodjelu kapaciteta plinskog sustava, pravila za trgovanje kapacitetima i uravnoteživanje plinskog sustava, postupak za promjenu opskrbljivača plinom te druga pravila za provedbu pristupa treće strane plinskom sustavu.

U nastavku su predstavnici Plinacra i EKONERG-a (u ime HERA-e) prisutne upoznali s konceptima prijedloga novih Mrežnih pravila transportnog sustava i Mrežnih pravila distribucijskog sustava koji su u izradi. Mrežnim pravilima transportnog sustava, odnosno mrežnim pravilima distribucijskog sustava uređuju se tehnički uvjeti za pogon, vođenje i razvoj transportnog, odnosno distribucijskog sustava, povezivanje s ostalim dijelovima plinskog sustava, priključenje na transportni, odnosno distribucijski sustav te mjerna pravila pri transportu, odnosno distribuciji plina. Mrežna pravila transportnog sustava donosi ministar na prijedlog operatora transportnog sustava, dok Mrežna pravila distribucijskog sustava donosi ministar na prijedlog agencije.

Nakon izlaganja održana je stručna rasprava i doneseni su zaključci koji će se uzeti u obzir pri postupku izrade prijedloga i donošenja Pravilnika o organizaciji tržišta prirodnog plina.