Potpisan kolektivni ugovor za Plinacro d.o.o.

U petak 6. lipnja 2008. godine u Upravnoj zgradi Plinacra u Zagrebu potpisan je Kolektivni ugovor za Plinacro d.o.o. U ime tvrtke Plinacro Ugovor su potpisali predsjednik Uprave g. Branko Radošević te članovi Uprave gđa Dragica Krpan i g. Damir Pogorevc, a u ime sindikata predsjednik Sindikata INE i naftnog gospodarstva g. Božo Mikuš te predsjednica Sindikata radnika INE i društava INE Zagreb gđa Maja Rilović.

Nakon nekoliko mjeseci odvijanja intenzivnih pregovora, pregovarački tim Plinacra (čiji je voditelj bio g. Željko Mihaljević, a članovi g. Dabiša Bučanac, g. Ivica Arar te gđa Vesna Matić) postigao je dogovor s predstavnicima sindikata: sklopljenim Kolektivnim ugovorom utvrđena je nova cijena sata rada i dodatka osnovici osnovne plaće za 2008. godine te su usvojeni prijedlozi izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora od strane sindikata, usklađeni sa zakonskim odredbama.

Svečanom potpisivanju Kolektivnog ugovora prisustvovao je i pregovarački tim sindikata: g. Dubravko Sabolek, g. Tomislav Gračan i gđa Jasna Koričić.