Potpisana Pisma namjere između tvrtki PLINACRO i FGSZ Natural Gas Transmission

U četvrtak 3. srpnja 2008. godine u Zagrebu, u poslovnoj zgradi tvrtke Plinacro d.o.o. dr. János Zsuga, glavni izvršni direktor i István Keresztesi, direktor operacijskog sustava mađarskog operatora plinskoga transportnog sustava FGSZ Natural Gas Transmission (bivši MOL Natural Gas Transmission Plc.) te dipl. ing. Branko Radošević, predsjednik Uprave PLINACRA, hrvatskog operatora plinskoga transportnog sustava potpisali su Pismo namjere o suradnji dviju kompanija u cilju što skorije realizacije projekta povezivanja plinskih transportnih sustava Republike Mađarske i Republike Hrvatske izgradnjom interkonekcijskog plinovoda između mađarskog Városfolda i Slobodnice u Hrvatskoj.
Neposredno nakon toga, predsjednik Uprave PLINACRA Branko Radošević i glavni izvršni direktor FGSZ Natural Gas Transmission dr. János Zsuga, kao povezane stranke s jedne strane te predsjednik Uprave Hrvatske elektroprivrede mr. sc. Ivan Mravak s druge strane potpisali su Pismo namjere o rezerviranju kapaciteta za transport plina u planiranom interkonekcijskom sustavu.

Realizacija interkonekcije plinovodnog sustava Slobodnica–Donji Miholjac–Dravaszerdahely–Pecs–Városfold jedan je od glavnih prioriteta tvrtke Plinacro budući da se njome postiže novi dobavni pravac te priključenje i uključenje na potencijalne velike projekte kao što su primjerice Nabucco i South Stream. Slijedom 31. svibnja 2007. godine potpisanog Pisma o razumijevanju (MoU), a zahvaljujući iznimno uspješnoj međusobnoj suradnji, u izuzetno se kratkom roku uspjelo napraviti tehničko usklađenje projekta te su definirani svi potrebni osnovni parametri tako da je 3. srpnja 2008. godine u Zagrebu potpisano i Pismo namjere između tvrtke Plinacro i mađarskog transportera plina FGSZ Natural Gas Transmission (bivši MOL Natural Gas Transmission Plc.). Danas potpisanim Pismom namjere potvrđuje se zajednički interes partnera te se dvije kompanije obvezuju na realizaciju projekta povezivanja plinskih tranportnih sustava Republike Mađarske i Republike Hrvatske izgradnjom međunarodnog interkonekcijskog plinovoda između Városfolda u Mađarskoj i Slobodnice u Hrvatskoj. Predloženim, cjelovitim rješenjem interkonekcija Hrvatska–Mađarska gradit će se kao jedinstveni plinovod s mogućnošću fizičkog protoka u oba smjera, a čime se Hrvatskoj, uz novi dobavni pravac, otvara i mogućnost tranzita plina.

Također, ovom je prigodom predsjednik Uprave HEP-a mr. sc. Ivan Mravak s partnerima u interkonekcijskom projektu – predsjednikom Uprave Plinacra Brankom Radoševićem i glavnim izvršnim direktorom FGSZ Natural Gas Transmissiona dr. Jánosem Zsugom potpisao i Pismo namjere o rezerviranju transportnog kapaciteta.
Naime, budući da je Hrvatska elektroprivreda izrazila namjeru korištenja transportnog kapaciteta na planiranoj interkonekciji između sustava za transport prirodnog plina Republika Mađarske i Hrvatske, danas potpisanim Pismom HEP izražava svoju preliminarnu namjeru provođenja pregovora radi rezervacije i ugovoranja uporabe relevantnih kapaciteta interkonekcijskog plinovoda koji su potrebni za transport prirodnog plina između Republike Mađarske i Republike Hrvatske.

Iz svega navedenog vidljivo je kako je projekt interkonekcije hrvatskog i mađarskoga plinskog sustava prioritetan regionalni projekt te uživa neupitnu potporu Vlada obiju zemalja. Usto, o projektu su se, tijekom prethodnih aktivnosti, pozitivno očitovala i dala načelnu suglasnost sva tijela nadležna za energetiku. Današnje potpisivanje Pisma namjere o suradnji između tvrtki PLINACRO i FGSZ Natural Gas Transmission (MOL Group) te Pisma namjere o
rezerviranju kapaciteta za transport plina između HRVATSKE ELEKTROPRIVREDE (HEP) te PLINACRA i FGSZ Natural Gas Transmissiona (MOL Group) omogućit će intenziviranje aktivnosti na organizaciji i provođenju tog iznimno važnog projekta.