Mjesec zaštite od požara

Važnost prevencije

Završnom analizom provedenih aktivnosti tijekom travnja i svibnja ove godine iz područja zaštite od požara, zaštite na radu i civilne zaštite i službeno je završen “Program aktivnosti za mjesec zaštite od požara Svibanj 2024".
 
 
Riječ je o Programu koji je usvojen od Uprave društva s ciljem da se kroz prigodna predavanja i praktične vježbe dodatno osvijeste radnici o važnosti prevencije zaštite od požara, zaštite na radu i civilne zaštite, kao i važnosti pravodobne i primjerene reakcije u slučaju izvanrednog događaja na objektima i u prostorima Plinacra.

 
U tom smislu su u poslovnim objektima održana prigodna predavanja nakon kojih su organizirane i provedene vježbe gašenja početnog požara prijenosnim vatrogasnim aparatima, kao i vježbe intervencije i spašavanja kod izvanrednih događaja.
Prigodni programi su izrađeni za sve regije transporta plina, središnji poslovni objekt Plinacra u Zagrebu, poslovni objekt u Ivanić Gradu i Kompresorsku stanicu i prema njima su provedene utvrđene aktivnosti.
 
 
Sastavni dio programa aktivnosti, sukladno zakonskoj regulativi bio je i interni nadzor nad provedbom preventivnih mjera zaštite od požara i zaštite na radu, koji je uspješno proveden.
Posebno treba istaknuti kako je ove godine, sukladno Zakonu o zaštiti na radu i Zakonu o zaštiti i spašavanju u središnjem poslovnom objektu Plinacra, Savska cesta 88a, Zagreb održana vježba evakuacije i spašavanja. Svi djelatnici u središnjem poslovnom objektu su nakon aktiviranja alarma za uzbunjivanje primjereno reagirali i aktivno sudjelovali u vježbi, a cijeli tijek vježbe je provodio i nadzirao Tim za evakuaciju i spašavanje.