Dovršena rekonstrukcija plinskoga čvora Ivanja Reka

U sklopu aktivnosti koje Plinacro redovno provodi u cilju osiguravanja tehničko-tehnoloških preduvjeta za siguran i pouzdan transport plina za nadolazeću plinsku godinu, tokom svibnja obavljeni su pripremni radovi rekonstrukcije plinskoga čvora Ivanja Reka te strojarsko-montažni radovi u regiji transporta plina Središnja Hrvatska.


 
Kako bi ispuhivanja i emisija CO2 u atmosferu bila što niža, u sklopu pripremnih radova obavljeno je spuštanje akumulacije s tlaka sustava 33 bar na 6 bara na plinovodima Ivanić – Zagreb (DN 500), Zagreb zapad – Zagreb Istok (DN 500) te MRS Ivanja Reka – MRS Zagreb istok (DN 300). U sklopu radova rekonstrukcije na plinskom čvoru Ivanja Reka ugrađeno je 5 podzemnih uvarnih slavina (DN 500), zamijenjena su i ugrađena 2 rezervoara kondenzata s pripadajućim instalacijama, obavljeno je izrezivanje instalacija/cijevi koje više nisu u funkciji transporta plina ukupne duljine 50 m (DN 250) te izrada priključka za dvije nove linije (75/50 bar). 


 
Uz navedeno, obavljeni su i strojarsko montažni-radovi izrezivanja i demontaže horizontalnih kondenznih lonaca na mjerno-redukcijskom čvoru Ivanja Reka (2 kom), blokadno-ispušnoj stanici Ježevo (1 kom) kao i izrezivanje priključka te pripadajućih instalacija priključka za mjerno-redukcijsku stanicu Trstenik, koja nije više u funkciji transporta plina. Sve navedene aktivnosti završene su u roku od 43 sati umjesto predviđenih 48 sati.
 
Kako su ovakvi zahvati vrlo zahtjevni i složeni bilo je nužno iznimno precizno pripremiti sustav, što je postignuto zahvaljujući odličnoj suradnji s korisnicima transportnog sustava - tvrtkama HEP, GPZ i DUKOM.