Plinacro na 20. Plinarskom forumu

U Zagrebu je 22. travnja održan jubilarni 20. Plinarski forum u organizaciji tvrtke Energetika marketing. Već dva desetljeća Plinarski forum središnje je mjesto susreta i okupljanja svih sudionika „plinskog lanca“ koji u svojem radu dolaze u doticaj s plinom, plinskom tehnikom i gospodarstvom.
 
Nakon pozdravnih govora uslijedio je niz stručnih predavanja podijeljenih u dvije tematske cjeline te dva okrugla stola na temu tržišta plina i na temu plin i potresi . U sklopu prve tematske cjeline,  Plinsko gospodarstvo u Hrvatskoj, prezentaciju o radu plinskog transportnog sustava održala je Vlatka Predavec, rukovoditeljica Plinacrove PJ Upravljanja kapacitetom.
 
Istaknula je kako su se tijekom plinske godine 2019./2020. intenzivno provodile aktivnosti vezano uz stupanje na snagu i primjenu Metodologije za predviđanje preuzimanja plina i raspodjelu energije plina na izlazima iz transportnog sustava. Osim pripreme sudionika na tržištu plina, potrebno je bilo pripremiti i informacijske sustave, kao podršku svim procesima na tržištu plina.
 
Kad je riječ o potrošnji plina, Predavec je navela kako nakon višegodišnjeg pada potrošnje plina, od 2019. godine bilježimo trend porasta potrošnje. U 2020. godini potrošnja plina dosegnula je potrošnju ostvarenu u 2010. godini, uz maksimalnu dnevnu iskorištenost kapaciteta na razini ostvarenoj prethodnih godina. I ove ogrjevne sezone tehnički kapaciteti na ulazima u transportni sustav i izlazima iz transportnog sustava u potpunosti zadovoljavaju potrebe tržišta plina te omogućuju sigurnu i pouzdanu opskrbu plinom.
 
Dodatno je naglasila pripremu transportnog sustava za prihvat plina s terminala za ukapljeni prirodni plin. Naime, kako novi izvori sadrže plinove različitih ogrjevnih vrijednosti, dolazak svakog novog broda predstavljao je izazov. Također, izazov su predstavljale i promjene tokova plina unutar transportnog sustava i mogućnost fizičkog izvoza plina na interkonekcijama.