Novi poticaj ulasku vodika na energetsku kartu Hrvatske i Europe

Predsjednici Uprava tvrtki Plinacro d.o.o. i HEP d.d., potpisali su Memorandum o razumijevanju u vezi s aktivnostima na projektima proizvodnje i transporta vodika, izražavajući time namjeru za suradnjom radi povezivanja planova razvoja vodikovih tehnologija i mreža.
 
U skladu s ciljevima Europske unije i očekivanom dekarbonizacijom gospodarstva, tvrtke su iskazale snažnu predanost stvaranju preduvjeta za razvoj infrastrukture za proizvodnju i transport vodika. Potencijal vodika, posebice onog proizvedenog iz obnovljivih izvora, osnova je za dekarbonizaciju sektora industrije i transporta pa se postavljanje zdravih temelja za razvoj sve važnijeg energenta budućeg europskog „energetskog miksa“ pokazuje nužnim. Jačanje veza u području energetike, bilateralna poslovna suradnja i multidisciplinarni pristup osmišljavanju strategija razvoja vodikovog lanaca vrijednosti u bliskoj će budućnosti osigurati razvoj tržišta vodika u Republici Hrvatskoj, a suradnja će biti usmjerena i na uklanjanje zakonodavno-regulatornih prepreka i pripremu ključnih dokumenata, smjernica i mjera radi stvaranja usklađenih standarda za tržište vodika.
 
Europska unija postavila je do 2030. godine ambiciozne klimatske i energetske ciljeve koji čine ključne i nužne referentne točke na putu prema ugljično neutralnoj Europskoj uniji do 2050. U skladu s postavkama Pariškog sporazuma i Strategije energetskog razvoja Republike Hrvatske do 2030. s pogledom na 2050. godinu (NN 25/2020), aktivno sudjelovanje čitavog energetskog sektora Republike Hrvatske osigurat će investicije u čiste tehnologije i vrijednosne lance, stvarajući preduvjete za priključivanje na europsku infrastrukturu i zadovoljavanje potreba budućeg europskog tržišta vodika.
 
Prema planu oporavka Europske komisije, investicije u vodik potiču održivi razvoj i otvaranje konkurentnih poslova koji će biti ključni za oporavak od posljedica COVID-19 pandemije i nastavak energetske tranzicije. Zajedničko ispitivanje mogućnosti i razvoj pilot projekata poslužit će stoga kao podloga za prijavu projekata na odobrenje Europskoj komisiji, sukladno pravilima EU o državnim potporama, posebice prema IPCEI (eng. Important Projects of Common European Interest),CEF (eng. Connect Europe Facility), Inovacijskom fondu i drugim instrumentima.