Završeni radovi na popravku plinovoda DN 500 Zagreb - Ivanić

Istodobno na 17 lokacija u samo dva dana, 28. i 29 rujna, uspješno su obavljeni  radovi na popravku plinovoda DN 500 Zagreb – Ivanić. Pri tom je na 12 lokacija izvršeno izrezivanje plinovoda ukupne duljine 3700 metara, a na pet su obavljeni  strojarski radovi i to: izrezivanje nadzemnog priključka za MRS Dugo Selo, prilagodba instalacija na PČ Dugo Selo, zamjena vrata čistačke glave na MRČ Ivanja Reka te zamjena pokazivača prolaska čistača na MRČ Ivanja Reka i PČ Ivanić.
 


Za potrebe izvođenja radova prekinut je transport i isporuka plina u trajanju od 48 sata, od čega su 24 sata bila potrebna za izrezivanje cijevi i popravke zavara dok su preostala 24 sata iskorištena za pripremu i puštanje u rad transportnog sustava.
 
Zahvaljujući dobroj pripremi i uspješnom radu djelatnika Plinacra i izvođača radova, svi poslovi na popravku dovršeni su u roku od 39 sati.


 
O opsegu ovog zahvata govori činjenica da je na radovima sudjelovalo 33 djelatnika Plinacra s 23 vozila, 146 djelatnika izvođača radova s 41 vozilom, šest cjevopolagača i 19 bagera.