Završen prespoj plinovoda Donji Miholjac – Belišće

U ljeto prošle godine Plinacro je započeo s radovima na rekonstrukciji plinovoda Donji Miholjac-Osijek i izgradnji plinovoda Donji Miholjac – Belišće.

Plinovod Donji Miholjac-Belišće (DN 400/50), dug 20,5 km, gradio se u koridoru postojećih plinovoda Donji Miholjac-Osijek i Beničanci-Belišće, a njegovom izgradnjom poboljšat će se sigurnost opskrbe potrošača na tom području.

Jučer su izvedeni radovi prespoja spomenutog  plinovoda na postojeći plinski transportni sustav. Na njima je bilo angažirano 20-ak ljudi, zaposlenika Plinacra i predstavnika izvođača radova: tvrtki Monter – Strojarske montaže i Elektrocentar Petek.


Po završetku radova plinovod je pušten u pokusni rad, nakon čega će uslijediti ishođenje uporabne dozvole i, po njezinu dobivanju, puštanje plinovoda u redovan rad.