Provođenje mjera zaštite i praćenja stanja okoliša i zaštite na radu - bez nepravilnosti i u 2019. godini

I ove godine Plinacrovi objekti bili su predmet nadzora provođenja mjera zaštite i praćenja stanja okoliša. Konkretno, Sektor inspekcijskog nadzora zaštite okoliša Državnog inspektorata tijekom 2019. godine izvršio je šest nadzora provođenja ranije spomenutih mjera na šest Plinacrovih magistralnih plinovoda. Predmet nadzora, među ostalim, bilo je provođenje mjera zaštite tla, zraka, voda te flore i faune, a rezultati su pokazali kako nema nepravilnosti u radu. 

Drugim riječima, inspekcijskim nadzorima je utvrđeno kako Plinacro provodi mjere propisane rješenjima nadležnih ministarstva, a koja su izdana usvajanjem studija utjecaja za okoliš za navedene plinovode.

Proveden je i jedan nadzor iz područja zaštite na radu i u spomenutom nadzoru nije bilo nepravilnosti u radu.
 
Navedeni rezultat potvrda je ispravnosti Plinacrova sveobuhvatnog pristupa pitanjima zaštite okoliša i zaštite na radu koji, među ostalim, uključuje i provođenje čitavog niza preventivnih mjera.