Omogućen dvosmjerni kapacitet na interkonekciji s Mađarskom

Zagreb, 15. siječnja 2020. – Na spojnom plinovodu između Hrvatske i Mađarske (interkonekcijska točka Dravaszerdahely), osim dosadašnjeg stalnog kapaciteta za transport plina u smjeru iz Mađarske u Hrvatsku, od 16. siječnja 2020. godine omogućen je stalni kapacitet za transport plina u smjeru iz Hrvatske u Mađarsku.
 
Stvaranjem uvjeta za stalni fizički protok plina u smjeru Mađarske, Plinacro je ispunio svoju obvezu omogućavanja dvosmjernog kapaciteta. Naime, u skladu s uredbama Europskog parlamenta i Vijeća o mjerama zaštite sigurnosti opskrbe plinom, operatori plinskih transportnih sustava dužni su omogućiti stalni fizički kapacitet za transport plina u oba smjera (dvosmjerni kapacitet) na svim spojnim plinovodima između država članica, osim u slučaju kada je odobreno izuzeće od te obveze.
 
Slijedom ispunjenja navedene obveze, Plinacro i FGSZ, mađarski operator plinskog transportnog sustava, sklopili su dodatak sporazumu o međudržavnom spojnom plinovodu (Interconnection Agreement), a u skladu s Uredbom Europske komisije 2015/703 o uspostavi mrežnih pravila interoperabilnosti i razmjene podataka.
 
Korisnici transportnog sustava mogu ugovoriti standardne kapacitetne proizvode na interkonekciji Dravaszerdahely prema kalendaru aukcija i to: