Održana interna predavanja o Zakonu o kibernetičkoj sigurnosti

Nakon donošenja Zakona o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga, u kolovozu prošle godine, kojim je u hrvatsko zakonodavstvo implementirana tzv. NIS Direktiva, resorno Ministarstvo zaštite okoliša i energetike identificiralo je Plinacro kao operatora ključne usluge transporta plina. Time je tvrtka, u cilju ispunjavanja zahtjeva iz ranije spomenute Uredbe i Zakona, postala obveznik provedbe niza mjera i aktivnosti.

Do 1.studenog ove godine tvrtkama je dano vrijeme za usklađivanje sa Zakonom o kibernetičkoj sigurnosti te je Plinacro proveo iznimno složen skup aktivnosti te donio opsežan popis dokumenata.

Kako bi sve zaposlenike upoznali s odredbama Zakona o kibernetičkoj sigurnost i provedenim aktivnostima, predstavnici Službe informacijske sigurnosti i informatike organizirali su nekoliko predavanja na kojima su zaposlenicima predstavljene promjene koje će primjena Zakona donijeti i na što u svom radu trebaju obratiti posebnu pozornost.