Održane radionice za predstavnike operatora distribucijskih sustava, voditelja bilančnih skupina i opskrbljivača

Plinacro je, u suradnji s Hrvatskim operatorom tržišta energije (HROTE) i Hrvatskom energetskom regulatornom agencijom (HERA), 27. i 28. kolovoza organizirao cjelodnevne radionice za predstavnike operatora distribucijskih sustava, voditelja bilančnih skupina i opskrbljivača.

Tema radionica bio je prijedlog novog modela pružanja informacija te utvrđivanja i raspodjele energije plina na izlazima iz transportnog sustava koji su ujedno ulaz u distribucijske sustave, a koji se uvodi radi usklađenja s Uredbom Komisije (EU) br. 312/2014 o uspostavljanju mrežnih pravila o uravnoteženju plina transportnih mreža (Uredba BAL).

Pored ostalog, na radionici je bilo riječi o prijedlogu novih pravila o utvrđivanju i praćenju kvalitete plina primjenom plinskih procesnih kromatografa, nove metodologiije za predviđanje preuzimanja plina te novih pravila o utvrđivanju i raspodjeli energije plina. Predmetne novine dio su Prijedloga izmjena i dopuna Mrežnih pravila transportnog sustava, koji je, zajedno s  Prijedlogom izmjena i dopuna Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava te Prijedlogom izmjena i dopuna Općih uvjeta opskrbe plinom, predmet javne rasprave otvorene do 31. kolovoza 2019.

Tijekom dva dana održavanja radionicama je prisustvovalo oko 90 sudionika iz 50-ak energetskih tvrtki.