Neobvezujuće istraživanje tržišta za prošireni kapacitet na interkonekcijskim točkama

Plinacro obavještava zainteresiranu javnost da je 1. srpnja 2019. pokrenuo postupak za prošireni kapacitet u skladu s poglavljem V. Uredbe (EU) br. 2017/459 o uspostavljanju mrežnih pravila za mehanizme raspodjele kapaciteta u transportnim sustavima za plin. Više informacija možete pronaći na poveznici.