Zahvala Plinacru od strane udruge Sigurna cesta - prometna preventiva mladih

U sklopu svog programa donacija i sponzorstava, Plinacro je u prvoj polovici ove godine udruzi Sigurna cesta – prometna preventiva mladih donirao sredstva za projekt „Prometna preventiva u predškolskim ustanovama“. Spomenuti projekt bio je usmjeren na roditelje i djecu predškolske dobi, odnosno njihovu edukaciju o sigurnom ponašanju u prometu. Ovih dana Udruga je Plinacru predala priznanje, zahvalivši na potpori uspješnoj provedbi projekta.