Omogućen dvosmjerni kapacitet na interkonekciji sa Slovenijom

Zagreb, 7. siječnja 2019. – Na spojnom plinovodu između Hrvatske i Slovenije (na interkonekcijskoj točki Rogatec), osim dosadašnjeg stalnog fizičkog kapaciteta za transport plina iz Slovenije u Hrvatsku, omogućen je i stalni fizički kapacitet za transport plina iz Hrvatske u Sloveniju, u iznosu od oko 30.000 m3/sat.
 
Time je Plinacro ispunio svoju obvezu omogućavanja dvosmjernog kapaciteta. Naime, u skladu s uredbama Europskog parlamenta i Vijeća o mjerama zaštite sigurnosti opskrbe plinom, operatori plinskih transportnih sustava dužni su omogućiti stalni fizički kapacitet za transport plina u oba smjera (dvosmjerni kapacitet) na svim spojnim plinovodima između država članica, osim ako je odobreno izuzeće od te obveze.
 
Slijedom ispunjenja navedene obveze, Plinacro i slovenski operator plinskog transportnog sustava, tvrtka Plinovodi, sklopili su novi sporazum o međudržavnom spojnom plinovodu (Interconnection Agreement), a u skladu s Uredbom Europske komisije 2015/703 o uspostavi mrežnih pravila interoperabilnosti i razmjene podataka.