Predstavnik Plinacra panelist na konferenciji „Izazovi energetske politike u Hrvatskoj i EU“

U organizaciji Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu (FPZG) i Zaklade Konrad Adenauer 12. studenog 2018. u Zagrebu je održana konferencija „Izazovi energetske politike u Hrvatskoj i EU“. Nakon uvodnih obraćanja održan je okrugli stol na temu “Geopolitičke perspektive i energetska politika“.

Jedan od sudionika okruglog stola bio je i savjetnik predsjednika Uprave Plinacra doc. dr.sc. Darko Pavlović, koji se u svom izlaganju posebice osvrnuo na geopolitički značaj i ulogu prirodnog plina, po njemu ključnog energenta energetske tranzicije i energetskog miksa 21 stoljeća. Pri tome je istaknuo da se EU danas suočava sa izazovima u području energetike s budući da gotovo 53 % ukupnih potreba za energijom podmiruje uvozom, što je čini najvećim uvoznikom energije na svijetu. Pri tome je naglasio da je EU u prošloj godini uvezla preko 75% potrebnog plina te da je potražnja za plinom u EU u 2017. u odnosu na 2016. porasla za 5%, pri čemu raste i uvoz plina plinovodima i uvoz LNG-a.

Vezano uz projekat LNG terminala osvrnuo se na završetak postupka nabave plutajuće jedinice za prihvat, skladištenje i uplinjavanje (FSRU) te pružanje usluga upravljanja i održavanja FSRU-a  i odluku društva LNG Hrvatska o odabiru ponude Golar Power Limited.  Istaknuo je kako se projekt izgradnje LNG terminala na Krku ne treba promatrati isključivo na temelju ekonomskih kriterija, nego i iz perspektive geopolitičkih odnosa, s obzirom na to da će biti važan čimbenik diversifikacije i povećanja sigurnosti opskrbe prirodnim plinom, kako gravitirajuće regije tako i srednje i jugoistočne Europe te nedvojbeno dovesti do jačanje geopolitičkog položaja Republike Hrvatske.