Započinje izgradnja kompresorske stanice (KS1) u Moslavini

Zagreb, 9. kolovoza 2018. – Tvrtka Plinacro, operator hrvatskog plinskog transportnog sustava, sutra, 10. kolovoza, započet će s radovima na izgradnji prve kompresorske stanice (KS1) na plinskom transportnom sustavu Republike Hrvatske. Izgradit će se u Moslavini, kraj mjesta Velika Ludina i, kad bude dovršena, bit će tehnološki najkompleksniji objekt na plinskom transportnom sustavu Republike Hrvatske.

Očekuje se da će kompresorska stanica, maksimalne snage 4,2 MW i kapaciteta 200.000 m3/h, u pokusnom radu započeti s komprimiranjem prirodnog plina tijekom trećeg tromjesečja 2019. godine. Procijenjena vrijednost cjelokupnog projekta, koja, među ostalim, uključuje izradu sve potrebne projektne dokumentacije, izgradnju samog objekta, stručni nadzor nad izgradnjom, inspekciju nad proizvodnjom opreme te rješavanje imovinsko pravnih odnosa,  iznosi 209,5 milijuna kuna, a projekt će u potpunosti biti financiran iz Plinacrovih vlastitih sredstava. Kad je riječ o radovima na izgradnji ovog složenog i iznimno značajnog objekta, vrijedi naglasiti kako će oni u cjelosti biti proizvod domaćeg znanja i rada. Naime, izvođač radova je zajednica ponuditelja, koju čine tvrtke Monter – strojarske montaže, Elektrocentar Petek i S.C.A.N..Izgradnjom kompresorske stanice KS1, postojećim Plinacrovim 75 barskim plinskim transportnim sustavom, omogućit će se transport 0,5 milijardi m3 plina godišnje iz Republike Hrvatske u smjeru Mađarske. Nakon izgradnje plinovoda Omišalj – Zlobin, kojim će se LNG terminal na otoku Krku povezati na postojeći hrvatski plinski transportni sustav, bit će omogućen transport 1,6 milijardi m3 plina godišnje.

Kao sastavni dio Plinacrova transportnog sustava, kompresorska stanica povećat će fleksibilnost upravljanja postojećim transportnim kapacitetima te omogućiti racionalno povećanje transportnih kapaciteta prema potrebama korisnika, odnosno tržišta. Pored toga, osigurat će i postizanje boljih tlačnih uvjeta u transportnom sustavu, a čime će se povećati i učinkovitost transportnog sustava.

Ovaj projekt ujedno je važan korak u ispunjenju zahtjeva iz Uredbe (EU) br. 2017/1938 o mjerama zaštite sigurnosti opskrbe plinom i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 994/2010, kojom se operatorima transportnih sustava u EU propisuje obveza omogućavanja stalnog fizičkog kapaciteta za transport plina u oba smjera (dvosmjernog kapaciteta), na interkonekcijama između država članica Europske unije.Spomenimo da je u lipnju prošle godine u Budimpešti, u okviru CESEC grupe (Central Eastern and South – Eastern European Gas Connectivity / Inicijativa zemalja srednje i jugoistočne Europe o povezivanju plinskih sustava) i uz potporu Europske komisije, potpisan Memorandum o razumijevanju između Republike Hrvatske i Mađarske, kojim je postignut dogovor o uspostavi stalnog dvosmjernog kapaciteta na postojećoj interkonekciji između Hrvatske i Mađarske, na pravcu Donji Miholjac - Dravaszerdahely. Izgradnja prve kompresorske stanice bitan je korak u ostvarenju tog cilja, budući da će omogućiti transport plina iz Republike Hrvatske u Mađarsku bez potrebe korištenja kompresorske stanice mađarskog operatora plinskog transportnog sustava, tvrtke FSGZ.

Zaključno, a imajući u vidu ranije navedeno, treba istaknuti kako je realizacija ovog projekta od izuzetne važnosti ne samo za Plinacro i Republiku Hrvatsku, već i za sudionike tržišta plina u Republici Hrvatskoj i regiji.