Razmjena stručnih znanja

Plinacrov projekt jačanja interne komunikacije i razmjene stručnih znanja nastavljen je 22. svibnja 2018. godine, prezentacijama Danijela Gračana, Dubravka Proštenika i Zorana Bulića u Multimedijalnoj dvorani Plinacra. Riječ je o prezentacijama koje su djelatnici Plinacra početkom mjeseca izložili u sklopu 33. međunarodnog znanstveno-stručnog susreta stručnjaka za plin u Opatiji.

Danijel Gračan iz PJ Upravljanja sustavom u prezentaciji „Uravnoteženje na tržištu plina, uloga i iskustva operatora transportnog sustava", koju je izradio u suradnji s kolegama Zlatkom Vizecom i Tomislavom Jurajom, upoznao je nazočne s Uredbom Europske komisije br. 312/2014. Cilj Uredbe postizanje je što bolje integracije tržišta prirodnog plina u EU, pojednostavljenje trgovine plinom između raznih zona uravnoteženja te poboljšanje likvidnost i razvoja jedinstvenog tržišta plina. Kao i sve članice EU-a, Hrvatska je podzakonskim aktima i pravilima razradila Uredbu pa su od 1. travnja 2017. godine na snazi izmijenjena pravila uravnoteženja koja su usklađena s Uredbom te su integrirana u Pravilima organizacije tržišta plina i Mrežnim pravilima transportnog sustava.

Djelatnik PJ Razvoja i investicija, Dubravko Proštenik, predstavio je „Novi magistralni plinovod Zlobin - Omišalj DN1000/100 bar“, u prezentaciji koju je izradio s kolegom Hrvojem Krhenom. Riječ je o novom magistralnog plinovoda, koji će osigurati otpremu prirodnog plina s planiranog LNG terminala na otoku Krku u transportni sustav Republike Hrvatske. Izgradnjom ovog plinovoda ostvariti će se i osnovne pretpostavke za plinofikaciju otoka Krka i okolnog dijela primorja. Nužnost realizacije projekata LNG terminala na otoku Krku i plinovoda Zlobin-Omišalj, kojim se otvara novi dobavni pravac prirodnog plina u Republiku Hrvatsku i povećava sigurnost opskrbe prirodnim plinom više zemalja jugoistočne Europe, potvđuje i činjenica da su ovi projekti sufinancirani iz fondova Europske unije.

U posljednjoj prezentaciji naslovljenoj „Izgradnja kompresorske stanice na transportnom sustavu Republike Hrvatske, aktivnosti na projektu“, Zoran Bulić iz PJ Razvoja i investicija u suradnji s kolegom Hrvojem Krhenom, predstavio je projekt izgradnje kompresorske stanice KS1 u Velikoj Ludini. Vremenski pregled obuhvatio je razvoj projekta od samog početka i studijske faze, preko aktivnosti ishođenja potrebnih dozvola, do uskoro planiranog početka izgradnje i puštanja postrojenja u pogon. Važnost ovog projekta jest povećanje sigurnosti opskrbe korisnika 75-barskog transportnog sustava, osiguravanje stalnog dvosmjernog protoka prirodnog plina na interkonekcijskoj točki s Republikom Mađarskom te osiguravanje transporta plina s budućeg LNG terminala.