Obavijest o rezultatima prvog kruga prikupljanja obvezujućih ponuda u Open season postupku

Plinacro je u suradnji s mađarskim operatorom plinskog transportnog sustava FGSZ-om, u razdoblju od 19. ožujka do 8. travnja 2018. godine proveo prvi krug prikupljanja obvezujućih ponuda za zakup kapaciteta transportnog sustava u Open Season postupku.
 
Uzimajući u obzir činjenicu da potencijalni zakupci kapaciteta još razmatraju i proučavaju nove zakone, propise i druge akte kojima se uređuje tržište plina (Pravila korištenja terminala, Maritimne studije, Studije utjecaja na okoliš, nacrt prijedloga Zakona o terminalu za ukapljeni prirodni plin), a koji su povezani i ključni za donošenje konačnih strateški poslovnih odluka, LNG Hrvatska i Plinacro odlučili su pomaknuti otvaranje drugog kruga podnošenja obvezujućih ponuda u Open Season postupku na dan 22. lipnja 2018. godine.
 
Plinacro će po objavi novih Pravila za provedbu obvezujuće faze Open Season postupka o navedenome dostaviti obavijest svim zainteresiranim stranama.
 
Kako bi proširili broj potencijalnih korisnika, a samim time i omogućili konkurentnost projekta, bit će omogućena registracija novih sudionika, a navedeno će biti propisano u Pravilima za provedbu obvezujuće faze Open Season postupka.