Predavanje Plinacrova inženjera Ivana Fugaša na konferenciji u Gentu: Plinacro među prvima u Europi u korištenju nove tehnologije pri rehabilitaciji starih plinovoda

U periodu od 11.- 12.04. 2018. u belgijskom Gentu održava se konferencija Technology for Future and Ageing Pipelines (TFAP), na kojoj se raspravlja o novim načinima održavanja i popravaka plinovoda te o rehabilitaciji starih plinovoda.

Ivan Fugaš, inženjer iz Plinacrova Sektora održavanja i razvoja transportnog sustava, na spomenutoj je konferenciji održao predavanje na temu „Revitalizacija plinovoda DN 200 Kozarac-Stružec sa fleksibilnim cijevima“, u kojem je prikazao način ugradnje fleksibilnih cijevi u postojeći plinovod.

Zanimljivost spomenutog predavanja leži u činjenici da je to bio prvi slučaj korištenja fleksibilnih cijevi za transport prirodnog plina u nas, a, kao operator plinskog transportnog sustava, Plinacro se među prvima u Europi odlučio za korištenje te tehnologije.