Imenovan Nadzorni odbor društva LNG Hrvatska

U petak, 2. veljače 2018. godine, Skupština društva LNG Hrvatska imenovala je Nadzorni odbor spomenute tvrtke. Nadzorni odbor sačinjavaju Kažimir Vrankić, kao predstavnik tvrtke HEP d.d., Mihovil Anđelinović, kao predstavnik Ministarstva zaštite okoliša i energetike i Luka Balen, kao predstavnik Plinacra d.o.o. Nakon Skupštine, održana je konstituirajuća sjednica Nadzornog odbora na kojoj je za predsjednika izabran Kažimir Vrankić.