Obavijest o stupanju na snagu Izmjena i dopuna Mrežnih pravila transportnog sustava i nove Odluke o iznosu tarifnih stavki za transport prirodnog plina

1 . siječnja 2018. godine na snagu su stupile Izmjene i dopune Mrežnih pravila transportnog sustava Klasa PL-17/4577, Ur.br. U/IP1-17-3 od 28. prosinca 2017. godine. 

Izmjena Mrežnih pravila transportnog sustava odnosi se jedino na odredbu u članku 169. u  poglavlju XXII. Prijelazne i završne odredbe, podnaslovu Dodatna pravila za ugovaranje i korištenje prekidivog kapaciteta na interkonekciji Hrvatska – Mađarska u smjeru iz Hrvatske u Mađarsku, u kojem se produžuje rok primjene članka 169., stavak 1. do 1. travnja 2019. godine, temeljem „Izmjena 1 Sporazuma o upravljanju tlakom na mađarsko-hrvatskoj granici“ kojeg su sklopili Plinacro i FGSZ 19. svibnja 2017. godine i kojim se „Sporazum o upravljanju tlakom na mađarsko hrvatskoj granici“ sklapa na određeno razdoblje do 6:00h. 1. travnja 2019. godine.

Hrvatska energetska regulatorna agencija je dana 15. prosinca 2017. godine donijela novu Odluku o iznosu tarifnih stavki za transport prirodnog plina za energetski subjekt Plinacro (NN br. 127/2017). Odlukom se određuju iznosi tarifnih stavki za transport plina za godine drugog regulacijskog razdoblja od 1. siječnja 2018. - 31. prosinca 2021. Odluka je važeća od 1. siječnja 2018. godine.
 
Izmjene i dopune Mrežnih pravila transportnog sustava nalaze se na Plinacrovoj internetskoj stranici na sljedećoj poveznici: Izmjene i dopune MPTS
 
Detaljnije informacije o iznosima novih tarifnih stavki nalaze se na Plinacrovoj internetskoj stranici na poveznici : nove tarifne stavke
i na internetskim stranicama Narodnih novinama, izdanje br. 127/2017 od 20. prosinca 2017. godine na sljedećoj poveznici:  Odluka o iznosu tarifnih stavki za transport prirodnog plina za energetski subjekt Plinacro (NN br. 127/2017).