Obvezujuća faza Open Season postupka

Obavijest o završetku Open Season postupka (1.2.2019.)
 
Plinacro u koordinaciji s LNG Hrvatska obavještava da je 31. siječnja 2019. završen Open Season postupak. LNG Hrvatska donio je konačnu investicijsku odluku za izgradnju plutajućeg terminala za ukapljeni prirodni plin na otoku Krku. Izgradnjom plinovoda Omišalj – Zlobin, koji je neophodan za povezivanje terminala za UPP s postojećim transportnim sustavom, omogućit će se zadovoljavajući porast infrastrukturnog standarda (N-1 indikatora) u skladu s Uredbom (EU) br 2017/1938 o mjerama zaštite sigurnosti opskrbe plinom. Sudionici koji su dostavili obvezujuće ponude bit će obaviješteni o daljnjim koracima u vezi sklapanja ugovora o transportu.


Obavijest o produženja roka za analizu dostavljenih ponuda i provedbu ekonomskog testa III. (24.1.2019.)

Plinacro u koordinaciji s LNG Hrvatska obavještava sudionike Open Season postupka o produženju roka za analizu dostavljenih ponuda i provedbu ekonomskog testa. Plinacro će dostaviti obavijest o rezultatima Open Season postupka do 31. siječnja 2019. godine.


Obavijest o produženja roka za analizu dostavljenih ponuda i provedbu ekonomskog testa III. (17.1.2019.)

Plinacro u koordinaciji s LNG Hrvatska obavještava sve sudionike Open Season postupka o produženju roka za analizu dostavljenih ponuda i provedbu ekonomskog testa III. Plinacro će dostaviti obavijest o rezultatima Open Season postupka do 25. siječnja 2019. godine.


Obavijest o izmjeni Pravila za provedbu obvezujuće faze Open Season postupka (19.12.2018.)

Plinacro obavještava potencijalne ponuditelje o izmjenama Pravila za provedbu obvezujuće faze Open Season postupka, a vezano uz izmjenu indikativnih iznosa tarifnih stavki.
HERA je dana 18.12.2018. godine objavila dokument završnog savjetovanja o prijedlogu metodologije za utvrđivanje referentne cijene plinskih transportnih usluga sukladno članku 26. Uredbe Komisije (EU) 2017/460 (u nastavku Dokument završnog savjetovanja) (https://www.hera.hr/hr/docs/2018/savjetovanje-2018-16_02.pdf). Dokumentom završnog savjetovanja predlaže se metodologija za utvrđivanje referentne cijene transportnih usluga za razdoblje od 2021. do 2026. godine.

Uzevši u obzir da je HERA u lipnju 2018. godine donijela Odluku o određivanju indikativnih iznosa tarifnih stavki za transport plina za ugovoreni stalni kapacitet na godišnjoj razini za ulaz u transportni sustav iz terminala za ukapljeni prirodni plin te za indikativni iznos tarifnih stavki za ugovoreni stalni kapacitet na godišnjoj razini za izlaz iz transportnog sustava na interkonekciji (klasa: 310-34/17-03/03, urbroj: 371-01-18-66), koja sadrži indikativne tarife za razdoblje 2021. – 2040, Dokumentom završnog savjetovanja HERA predlaže da se kao poticajni pristup s ciljem omogućavanja dugoročnog zakupa kapaciteta vezanih uz projekt otpreme plina iz terminala za UPP u Open Season postupku primijeni mogućnost pristupa fiksne zadane cijene.

Slijedom navedenog, u odnosu na Odluku o indikativnim iznosima tarifnih stavki za transport plina („Narodne novine“, broj 56/18) predlažu se novi indikativni iznosi tarifnih stavki za transport plina za scenarij S1, za ugovoreni stalni kapacitet na godišnjoj razini za ulaz u transportni sustav iz terminala za ukapljeni prirodni plin te za ugovoreni stalni kapacitet na godišnjoj razini za izlaz iz transportnog sustava na interkonekciji, energetskom subjektu PLINACRO d.o.o., Savska cesta 88 A, Zagreb, za potrebe provođenja obvezujuće faze Open Season postupka za projekt terminala za ukapljeni prirodi plin Krk, te se indikativne tarifne stavke objavljene u Pravilima od 21. lipnja 2018. godine ne primjenjuju.
Scenarij S1 predviđa sljedeće planirane ugovorene kapacitete uz transport plina od 1,50 mlrd. m3/god.: zakup kapaciteta na Ulazu Omišalj u iznosu od 171.233 m3/h (1.644 MWh/h @NCV) i na Interkonekciji Dravaszerdahely u iznosu od 114.155 m3/h (1.096 MWh/h @NCV), za razdoblje 2021 – 2040.

U Open Season postupku primjenjuje se pristup fiksne zadane cijene. Iznosi indikativnih tarifnih stavki kao i pripadajući kapaciteti navedeni su u Tablici 4., iskazani su u jedinici kn/kWh/dan pri donjoj ogrjevnoj vrijednosti (NCV), dok su u tablicama 5a i 5b iskazani i u jedinici EUR/MWh pri gornjoj ogrjevnoj vrijednosti (GCV) primjenom indikativnog tečaja od 1 EUR =7,5 HRK.
 
Tablica 4 – Iznosi indikativnih tarifnih stavki u scenariju S1 (bez indeksacije i premije rizika)
 
godina Procijenjeni iznos ugovorenog kapaciteta (kWh/dan) indikativna tarifa Omišalj (kn/kWh/dan) indikativna tarifa Dravaszerdahely (kn/kWh/dan)
Omišalj Dravaszerdahely
2021 39 456 000 26 304 000 1,4252 1,1118
2022 39 456 000 26 304 000 1,4252 1,1118
2023 39 456 000 26 304 000 1,4252 1,1118
2024 39 456 000 26 304 000 1,4252 1,1118
2025 39 456 000 26 304 000 1,4252 1,1118
2026 39 456 000 26 304 000 1,4252 1,1118
2027 39 456 000 26 304 000 1,4252 1,1118
2028 39 456 000 26 304 000 1,4252 1,1118
2029 39 456 000 26 304 000 1,4252 1,1118
2030 39 456 000 26 304 000 1,4252 1,1118
2031 39 456 000 26 304 000 1,4252 1,1118
2032 39 456 000 26 304 000 1,4252 1,1118
2033 39 456 000 26 304 000 1,4252 1,1118
2034 39 456 000 26 304 000 1,4252 1,1118
2035 39 456 000 26 304 000 1,4252 1,1118
2036 39 456 000 26 304 000 1,4252 1,1118
2037 39 456 000 26 304 000 1,4252 1,1118
2038 39 456 000 26 304 000 1,4252 1,1118
2039 39 456 000 26 304 000 1,4252 1,1118
2040 39 456 000 26 304 000 1,4252 1,1118
 
Izvor: Dokument završnog savjetovanja HERA-e od 18.12.2018.
 
  
 
Tablica 5a. - Indikativni iznosi referentne cijene (indikativni iznosi tarifnih stavki za transport plina odnosno primjenjiva rezervna cijena) za ugovoreni stalni kapacitet na godišnjoj razini za Ulaz Omišalj za razdoblje 2021. - 2040. prema scenariju S1 transporta plina za ENERGETSKI subjekt PLINACRO d.o.o., Savska cesta 88A, Zagreb
 
Scenarij zakupa
kapac.
Jedinica 2021. 2022. 2023. 2024. 2025. 2026. 2027. 2028. 2029. 2030.  
S1 kn/kWh/dan
(NCV)
1,4252 1,4252 1,4252 1,4252 1,4252 1,4252 1,4252 1,4252 1,4252 1,4252  
EUR/MWh       (GCV) 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47  
Scenarij zakupa kapacit. Jedinica 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040  
S1 kn/kWh/dan  (NCV) 1,4252 1,4252 1,4252 1,4252 1,4252 1,4252 1,4252 1,4252 1,4252 1,4252  
EUR/MWh            (GCV) 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47  
 
Izvor: Dokument završnog savjetovanja HERA-e od 18.12.2018.

Tablica 5b - Indikativni iznosi referentne cijene (indikativni iznosi tarifnih stavki za transport plina odnosno primjenjiva rezervna cijena) za ugovoreni stalni kapacitet na godišnjoj razini za izlaz iz transportnog sustava na Interkonekciji Dravaszerdahely za razdoblje 2021. - 2040. prema planiranim scenariju S1 transporta plina za energetski subjekt PLINACRO d.o.o., Savska cesta 88A, Zagreb
 
Scenarij zakupa
kapac.
Jedinica 2021. 2022. 2023. 2024. 2025. 2026. 2027. 2028. 2029. 2030.  
S1 kn/kWh/dan
(NCV)
1,1118 1,1118 1,1118 1,1118 1,1118 1,1118 1,1118 1,1118 1,1118 1,1118  
EUR/MWh       (GCV) 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37  
Scenarij zakupa kapacit. Jedinica 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040  
S1 kn/kWh/dan  (NCV) 1,1118 1,1118 1,1118 1,1118 1,1118 1,1118 1,1118 1,1118 1,1118 1,1118  
EUR/MWh            (GCV) 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37  
 
Izvor: Dokument završnog savjetovanja HERA-e od 18.12.2018.
 
Fiksna referentna cijena indeksirat će se sukladno točki 3.6.2.2 Dokumenta završnog savjetovanja primjenom indeksa potrošačkih cijena u Hrvatskoj.

Uzevši u obzir da je projekt terminala za UPP i projekt proširenja transportnog kapaciteta definiran kao projekt od zajedničkog interesa Europske komisije (PCI projekt) za koji postoji odobreno sufinanciranje unutar programa Connecting Europe Facility - ENERGY, HERA u izračunu fiksne zadane cijene ne predlaže primjenu premije rizika u okviru scenarija S1.

U slučaju da jedan ili više korisnika transportnog sustava, koji su ugovorili kapacitet transportnog sustava u sklopu Open Season postupka na dugoročnoj razini, provode aktivnosti komercijalne zamjene plina (swap) koje značajnije mijenjaju razine zakupa na ulazima i/ili izlazima iz transportnog sustava Republike Hrvatske, za preostale godine razdoblja za koje su ugovoreni kapaciteti u Open Season postupku, primijenit će se novi izračun fiksne zadane cijene s uključenom premijom rizika, koja odražava navedeni utjecaj komercijalne zamjene plina, a u skladu s rezultirajućim smanjenjem zakupa na ulazima i/ili izlazima iz transportnog sustava.

Kako bi se primijenila fiksna referentna cijena sukladno indikativnim iznosima navedenim u Dokumentu završnog savjetovanja, potrebno je ostvariti minimalno sljedeće ukupne planirane ugovorene kapacitete - transport plina od 1,50 mlrd. m3/god., uz zakup ekvivalentnog kapaciteta na ulazu iz terminala za UPP od 171.233 m3/h (1.644 MWh/h @NCV) i na izlazu na interkonekciji od 114.155 m3/h (1.096 MWh/h @NCV).

Za donošenje odluke o konačnim iznosima tarifnih stavki, HERA će u izračunu koristiti ukupan iznos kapaciteta iz obvezujućih ponuda ovog Open Season postupka te će se u slučaju većeg odnosno manjeg iznosa kapaciteta, smanjiti odnosno povećati primjenjive rezervne fiksne cijene, sukladno odabranoj metodologiji (izvor: Dokument završnog savjetovanja, stranica 34).

Odluku o iznosu primjenjive rezervne cijene (fiksne tarife) za Open Season postupak, za ulaz u transportni sustav iz terminala za UPP i za izlaz iz transportnog sustava na interkonekciji, HERA će donijeti po okončanju Završnog savjetovanja o prijedlogu metodologije za utvrđivanje referentne cijene plinskih transportnih usluga sukladno članku 26. Uredbe Komisije (EU) 2017/460, i to najkasnije 31. svibnja 2019., a na temelju članka 27. Uredbe 2017/460.

FGSZ je upoznat s promjenama u Pravilima za provedbu obvezujuće faze Open Season postupka, dok se zbog kratkog roka za izmjenu ovih Pravila nije stiglo ishoditi odobrenje MEKH-a.
 
Nakon što prikupi odgovore i dopune ponuda, Plinacro će od 15.1.2019. do 17.1.2019. provesti Ekonomski test III.
 
Rok važenja bankarske garancije za ozbiljnost ponude mora biti do 1. travnja 2019. godine, a pripremljena i dostavljena na način propisan Pravilima za OS.
 
Planirani početak operativnog rada LNG terminala je 1. siječnja 2021. godine, stoga će godišnji kapacitetni proizvod za ulaz Omišalj i za interkonekciju Dravaszerdahely za plinsku godinu 2020/2021 biti dostupan od 1. siječnja 2021. godine te sukladno tome obračunata naknada za korištenje.

Više informacija o LNG Hrvatska Open Season postupku možete saznati na sljedećoj poveznici

Za preuzimanje:

Pravila za provedbu obvezujuće faze Open Season postupka

Prilog 1. - Pravila raspodjele kapaciteta na interkonekciji Dravaszerdahely
Prilog 2. - Obrazac Ugovora Plinacro
Prilog 3. - Opći uvjeti korištenja usluge transporta plina (OU)
Prilog 4. - Obrazac Ugovora FGSZ
Prilog 5. - GTC FGSZ

Obrazac ponudeObavijest o produženju rokova za provedbu obvezujuće faze Open Season postupka (rujan 2018.)
 

Plinacro obavještava potencijalne ponuditelje o produženju provedbe obvezujuće faze Open Season postupka do 18. siječnja 2019.

Rokovi u vremenskom planu provedbe Open Season postupka produžuju se na sljedeći način:


 

Drugi krug za predaju ponuda otvoren je 22. lipnja 2018. te je planirano njegovo trajanje do 28. rujna 2018. Budući da je LNG Hrvatska zaprimio zahtjeve od zainteresiranih korisnika terminala za dodatno produljenje rokova za dostavu ponuda,  u cilju pozitivnog okončanja Open Season postupka, produljuje se period za predaju ponuda u drugom krugu do 20. prosinca 2018. godine, a kada istovremeno završava rok za predaju ponuda u drugom krugu Open Season postupka LNG Hrvatska.

Sukladno navedeno pomaknut je period za provedbu ekonomskog testa II. Rezultati ekonomskog testa II bit će objavljeni 7. siječnja 2019. godine kada će, ovisno o rezultatima, ponuditelji bit pozvati na daljnje aktivnosti (u slučaju pozitivnog ekonomskog testa) ili na pristanak na nove indikativne tarife odnosno dostavu dopune ponude (u slučaju negativnog ekonomskog testa) u razdoblju od 7.1. do 14.1.2019.

Nakon što prikupi odgovore i dopune ponuda, Plinacro će u periodu od 15.1.2019. do 17.1.2019. provesti ekonomski test III te će o rezultatima istog dostaviti obavijest ponuditeljima 18. siječnja 2019.

U odnosu na prethodno navedeno,  ponuditelji su dužni dostaviti ponude najkasnije do 20. prosinca 2018., 23:59 CET, na način propisan Pravilima.

Planirani početak operativnog rada LNG terminala je 1. siječnja 2021. godine, stoga će godišnji kapacitetni proizvod za ulaz Omišalj i za interkonekciju Dravaszerdahely za plinsku godinu 2020/2021 biti dostupan od 1. siječnja 2021. godine te sukladno tome obračunata naknada za korištenje.

 Svi ponuditelji dužni su pripremit i dostavit garanciju za ozbiljnost ponude na način propisan Pravilima, s rokom važenja do 1. ožujka 2019. godine.

Više informacija o LNG Hrvatska Open Season postupku možete saznati na sljedećoj poveznici.
Obavijest o produženju rokova za provedbu obvezujuće faze Open Season postupka (kolovoz 2018.)


Plinacro obavještava potencijalne ponuditelje o produženju rokova temeljem točaka 6.1 i 6.2 iz Pravila za provedbu obvezujuće faze Open Season postupka.
Produžuje se provedba obvezujuće faze OS do 23. listopada 2018. Rokovi u vremenskom planu provedbe Open Season postupka produžuju se na sljedeći način:Drugi krug za predaju ponuda otvoren je 22. lipnja 2018. godine te u razdoblju do 28. rujna 2018. godine ponuditelj mogu dostaviti dopunjene ili nove ponude.
Nakon provedenog ekonomskog testa II objavit će se 9. listopada 2018. rezultati istog te će se ponuditelji pozvati na daljnje aktivnosti (u slučaju pozitivnog ekonomskog test) ili na pristanak na nove indikativne tarife ili dostave dopune ponude (u slučaju negativnog ekonomskog testa) u razdoblju od 9.10. do 16.10.2018.
Nakon što prikupi odgovore i dopune ponuda, Plinacro će od 16.10.2018 do 23.10.2018. provesti Ekonomski test III.
 
Stoga se produžuje rok za registraciju i predaju ponuda te su ponuditelji dužni najkasnije do 28. rujna 2018. godine 23:59 CET dostaviti Plinacru i FGSZ-u ponude na način propisan Pravilima za OS.
Rok važenja bankarske garancije za ozbiljnost ponude mora biti do 30. studenoga 2018. godine, a pripremljena i dostavljena na način propisan Pravilima za OS.
 
Planirani početak operativnog rada LNG terminala je 1. siječnja 2021. godine, stoga će godišnji kapacitetni proizvod za ulaz Omišalj i za interkonekciju Dravaszerdahely za plinsku godinu 2020/2021 biti dostupan od 1. siječnja 2021. godine te sukladno tome obračunata naknada za korištenje.
Više informacija o LNG Hrvatska Open Season postupku možete saznati na sljedećoj poveznici.Obvezujuća faza Open Season postupka

Plinacro obavještava potencijalne ponuditelje da započinje drugi krug obvezujuće faze OSP-a. 

Plinacro kao operator transportnog sustava u Republici Hrvatskoj i FGSZ  kao operator transportnog sustava u Mađarskoj, zajednički provode obvezujuću fazu Open Season postupka za ugovaranje stalnog kapaciteta transportnog sustava.

Plinacro poziva sve potencijalne partnere da sudjeluju u Open Season postupku koji će omogućiti korisnicima rezervaciju kapaciteta na ulaznoj točki u transportni sustav (Omišalj) i interkonekcijskoj točki Drávaszerdahely u smjeru iz Hrvatske u Mađarsku.

Plinacro i LNG Hrvatska zajednički žele realizirati LNG Projekt koji uključuje izgradnju terminala za UPP na otoku Krku i plinovoda za otpremu plina s terminala za UPP. Plinacro je uskladio Pravila Open Season postupka i vremenski plan provođenja postupka s Open Season postupkom LNG Hrvatska; međutim, potrebno je naglasiti da će se provesti dva odvojena Open Season postupka (Open Season postupak Plinacro/FGSZ i Open Season postupak LNG Hrvatska), budući da Plinacro/FGSZ i LNG Hrvatska nude različite proizvode u Open Season postupcima.

Više informacija o LNG Hrvatska Open Season postupku možete saznati na sljedećoj poveznici.

Obvezujuća faza Open Season postupka provest će se sukladno Pravilima za provedbu obvezujuće faze Open Season postupka koja imaju za cilj ponuditeljima pružiti što više informacija o LNG Projektu, a posebice informacije o ponuđenim kapacitetima, načinu raspodjele kapaciteta i rokovima provedbe pojedinih faza postupka.

Pravila koja se primjenjuju za drugi krug obvezujuće faze Open Season postupka možete pronaći na sljedećoj poveznici:

Pravila za provedbu obvezujuće faze Open Season postupka

Prilog 1. - Pravila raspodjele kapaciteta na interkonekciji Dravaszerdahely
Prilog 2. - Obrazac Ugovora Plinacro
Prilog 3. - Opći uvjeti korištenja usluge transporta plina (OU)
Prilog 4. - Obrazac Ugovora FGSZ
Prilog 5. - GTC FGSZ

Obrazac ponude

Više informacija u vezi s provedbom obvezujuće faze Open Season postupka možete saznati na adresi openseason@plinacro.hr

Pitanja i odgovori


Pitanja 1

Pitanja 2

Pitanja 3

REGISTRACIJA
 

U obvezujućoj fazi Open Season  postupka mogu sudjelovati svi ponuditelji bez obzira jesu li sudjelovali u neobvezujućoj fazi Open Season postupka. Za sudjelovanje u obvezujućem Open Season postupku potrebno je napraviti registraciju.

U obvezujućoj fazi Open Season postupka omogućit će se predaja ponuda samo onih ponuditelja koji su dovršili postupak registracije do početka perioda za predaju ponuda. 
Više o registraciji možete pronaći na ovoj poveznici.
 

SAVJETOVANJE ZA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

Plinacro je u prvom dijelu obvezujuće faze Open Season postupka samostalno proveo savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. Cilj predmetnog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću bio je :

Odgovori na pitanja koja su  bila dio Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću
 

Registracija za obvezujuću fazu Open Season postupka