Prezentirane nove Uredbe EU (CAM i TAR) i njihov utjecaj na poslovanje Plinacra

Kako bi se unaprijedila interna komunikacija, s naglaskom na razmjenu stručnih znanja i iskustava, u Plinacru je nedavno pokrenuta praksa održavanja prezentacija za zaposlenike od strane njihovih kolega. Zaposlenici Službe prodaje transportnih kapaciteta imali su priliku prvi održati predavanje kolegama i upoznati ih s novinama iz svog djelokruga rada, odnosno dvjema novim Uredbama EU koje su stupile na snagu 6. travnja 2017., a iz kojih proizlaze obveze za Plinacro.


 
Prvu prezentaciju o Uredbi Komisije (EU) 2017/459 o uspostavljanju mrežnih pravila za mehanizme raspodjele kapaciteta u transportnim sustavima za plin, odnosno novoj Uredbi CAM, održali su u srijedu 10. svibnja Franjo Balija i Tamara Jaredić. Kolegama su približili koje izmjene donosi nova Uredba u odnosu na prethodno važeću Uredbu CAM, od kojih su već neke implementirane u poslovanju Plinacra, a neke će u budućnosti biti potrebno primjeniti. Najveća novost nove Uredbe CAM je uvođenje postupka proširenog kapaciteta (eng. Incremental Capacity), stoga je prezentiran vremenski prikaz toga. Detaljno je prikazan i objašnjen postupak ispitivanja potreba tržišta za proširenim kapacitetom koji je upravo u tijeku.

Uredba Komisije (EU) 2017/460 o uspostavljanju mrežnih pravila o usklađenim strukturama transportnih tarifa za plin, odnosno Uredba TAR, bila je tema prezentacije Matije Galijota, održane u petak 12. svibnja. Galijot je dao usporedbu postojeće Metodologije za utvrđivanje iznosa tarifnih stavki s novim odredbama koje Uredba TAR propisuje. Pored toga, predstavio je mogući utjecaj promjena u poslovanju, sukladno odredbama Uredbe TAR, na tarifne stavke i prihode Plinacra u budućnosti.