Plinacro d.o.o. objavljuje početak javne rasprave o prijedlogu Mrežnih pravila transportnog sustava

Plinacro, kao operator transportnog sustava, obaviještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave o prijedlogu Mrežnih pravila transportnog sustava.

Javna rasprava se održava od 11. do 25. ožujka 2017. godine.