Potrošnja distribucijskih sustava

Objavljeni iznosi o ostvarenoj satnoj isporuci plina prema distribucijskim sustavima predstavljaju sumu iznosa ostvarene satne isporuke plina na svim izlazima iz transportnog sustava prema distribucijskim sustavima koji su prikupljeni automatskim sustavom za daljinsko očitavanje mjerne opreme Plinacra.

Podaci se ažuriraju unutar plinskog dana u razdoblju od 9:30 do 22:30 sati.
U slučaju nedostataka podataka isti će se ažurirati naknadno.

Navedeni podaci isključivo su informativnog karaktera, Operator transportnog sustava ne jamči za točnost i potpunost objavljenih podataka te se ne može smatrati odgovornim za štete nastale korištenjem objavljenih podataka.

NAPOMENA: Sukladno  Mrežnim pravilima transportnog sustava članak 107., od 01.10.2022. u 06:00h prelazi se na  izračun energije prema gornjoj ogrjevnoj vrijednosti(GCV) i nove referentne uvjete (normalni referentni uvjeti). Samim time i potrošnja distribucijskih sustava će biti iskazana kao energija izračunata po GCV-u u odnosu na energiju izračunatu po NCV-u kako je bilo do 01.10.2022. do 06:00h.

Radi lakše usporedbe, potrošnja distribucijskih sustava za plinski dan 30.09. je također iskazana u energiji po GCV-u.

Obavještavamo vas da se od 10.10.2023. godine podaci o "Potrošnji distribucijskih sustava", umjesto na mrežnim stranicama Plinacra, objavljuju na SUKAP javnoj objavi.