Imenovana nova Uprava i Nadzorni odbor Plinacra

Zagreb, 31. siječnja 2017. – Dana 30. siječnja 2017. godine održana je sjednica Skupštine društva Plinacro d.o.o., te su opozvani s dužnosti dosadašnji predsjednik Uprave mr.sc. Marin Zovko i članovi Uprave Ratimir Orešković i Radovan Cvek.  Imenovana je nova Uprava koju čine Ivica Arar, kao predsjednik i Vedran Špehar, kao član.

Tom prigodom Skupština društva utvrdila je okolnosti isteka mandata dosadašnjim članovima Nadzornog odbora: prof.dr.sc. Ivi Družiću, Josipu Jambraču i Tomislavu Stojaku te je imenovala novi Nadzorni odbor u sastavu: prof.dr.sc. Drago Jakovčević, Ilijana Krešić Raič i doc.dr.sc. Dean Sinković. Na prvoj konstituirajućoj sjednici Nadzornog odbora, održanoj 31. siječnja 2017., za predsjednika Nadzornog odbora izabran je prof.dr.sc. Drago Jakovčević, a za zamjenika predsjednika doc.dr.sc. Dean Sinković. Pored navedenih, kao predstavnik zaposlenika, član Nadzornog odbora i nadalje će biti Berislav Lipovac.