Prijedlog Mrežnih pravila transportnog sustava (rujan 2016.)

OKONČANA JAVNA RASPRAVA  - 5.10.2016.
Plinacro obavještava zainteresiranu javnost da su, uz suglasnost Hrvatske energetske regulatorne agencije (Odluka od 28. listopada 2016.godine), donesena nova Mrežna pravila transportnog sustava (11/2016.).
 
O Prijedlogu Mrežnih pravila transportnog sustava prethodno je provedena javna rasprava u trajanju od 21. rujna do 5. listopada 2016. godine. Tijekom javne rasprave nije zaprimljena ni jedna primjedbe niti prijedlog zainteresiranih strana.
Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću, možete pronaći u nastavku teksta:

POZIV ZA SUDJELOVANJE U JAVNOJ RASPRAVI – 21. rujna 2016. godine

Plinacro kao operator transportnog sustava obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave vezanu uz Prijedlog Mrežnih pravila transportnog sustava.

Ovim putem pozivamo energetske subjekte te zainteresiranu i stručnu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja. Javna rasprava će se održati od 21. rujna do 5. listopada 2016. godine.

PLINACRO d.o.o., kao operator transportnog sustava je, na temelju članka 84. Zakona o tržištu plina („Narodne novine“ broj 28/13, 14/14) i Odluke o suglasnosti Hrvatske energetske regulatorne agencije (Klasa: 310-05/16-02/40, Ur.broj:371-01/16-02) od 26. veljače 2016. godine, donio Mrežna pravila transportnog sustava koja su stupila na snagu 29. veljače 2016. godine.

U međuvremenu, ukazala se potreba za izmjenama i dopunama Mrežnih pravila koje su detaljnije obrazložene u Konzultacijskom dokumentu uz Prijedlog Mrežnih pravila transportnog sustava.
 
POSTUPAK SAVJETOVANJA

Svoje prijedloge, kritike i primjedbe iznesite tako da ispunite Obrazac za primjedbe.
Ispunjeni obrazac primjedbi pošaljite na e-mail adresu:  najkasnije do 5. listopada 2016. godine. Pri tome molimo:
  1. U naslovu e-mail poruke navedite "Savjetovanje-2016-02"
  2. Obrazac imenujte "Savjetovanje-2016-02 IME" pri čemu ime predstavlja skraćeno ime predstavnika zainteresirane javnosti

DATOTEKA