Plinacru iz CEF fonda doznačen prvi dio bespovratnih sredstava za projekt interkonekcijskog plinovoda Lučko-Zabok-Rogatec i dvije kompresorske staniceZagreb, 11. svibnja 2016.
- Hrvatski operator plinskog transportnog sustava, tvrtka Plinacro d.o.o., s jedne strane, i Izvršna agencija za inovacije i mreže (INEA), u ime Europske komisije, s druge strane, potpisali su sporazum o 4,825 milijuna eura bespovratnih sredstava koja su odobrena Plinacru iz Instrumenta za povezivanje Europe (CEF), fonda namijenjenog infrastrukturnim projektima transporta, telekomunikacija i energetike.  Tim činom formalizirana je odluka koju je u siječnju ove godine, na preporuku Kooordinacijskog povjerenstva CEF-a, donio Europski parlament.
 
Navedena sredstva bit će utrošena za završetak svih preostalih pripremnih aktivnosti u projektu interkonekcijskog plinovoda sa Slovenijom na pravcu Lučko-Zabok-Rogatec, odnosno za sam plinovod i dvije kompresorske stanice. Riječ je o trenutno najznačajnijem projektu plinske energetske infrastrukture u Hrvatskoj, ali i projektu od izuzetnog značaja za pouzdanost opskrbe čitave regije. Njegovim završetkom osigurali bi se uvjeti pouzdane i konkurentne opskrbe plinom hrvatskog i tržišta susjednih zemalja.
 
Budući da je Plinacro ranije spomenuta bespovratna sredstva dobio za pokriće polovice troškova pripremnih aktivnosti projekta, Sporazumom je definirano kako će ona biti utrošena za izradu glavnog i izvedbenog projekta za dvije dionice plinovoda Lučko-Zabok-Rogatec te za studiju izvedivosti, funkcionalnu specifikaciju, osnovnu dokumentaciju, procjenu utjecaja na okoliš i idejni, glavni i izvedbeni projekt za dvije kompresorske stanice.
 
Sporazumom je, također, definirano kako INEA dio sredstava doznačuje odmah po njegovu potpisivanju te je, slijedom toga, Plinacru uplaćeno 40 posto ukupno odobrenih sredstava. Ostatak iznosa bit će uplaćen po završetku pripremnih aktivnosti za koje su sredstva odobrena. 
 
Vrijedi podsjetiti kako su plinovod Lučko Zabok Rogatec i kompresorske stanice u istoj grupi/klasteru uvršteni na drugu Listu projekata od zajedničkog interesa Europske unije (PCI), a plinovod se nalazi i na CESEC listi projekata kojima bi se trebala osigurati diversifikacija i sigurnost opskrbe prirodnim plinom zemalja članica EU iz srednje i jugoistočne Europe. Realizacijom projekta njihove izgradnje osigurat će se dvosmjerni protok plina na objema interkonekcijama (sa Slovenijom i Mađarskom) te dostići visok stupanj diverzificiranosti opskrbe. Pored toga, plinovod Lučko Zabok Rogatec, kao jedan od njihovih otpremnih pravaca, uklapa se u buduće projekte Jonsko-jadranskog plinovoda (IAP) i LNG terminala na otoku Krku te je zamišljeno da se koristi za tranzit plina iz IAP-a, LNG-a i mogućih drugih izvora dobave.
 
Također, kada se ranije spomenutih 4,825 milijuna eura pribroje sredstvima koje je Plinacro već dobio u srpnju prošle godine za projekt glavnog otpremnog plinovoda za LNG na pravcu Zlobin-Bosiljevo-Sisak-Kozarac-Slobodnica, hrvatski operator transportnog sustava iz CEF fonda je u manje od godinu dana povukao nešto više od 7 milijuna eura, odnosno preko 50 milijuna kuna bespovratnih sredstava. Ukoliko se ima u vidu da je pred Plinacrom novi investicijski ciklus, pri čemu europski fondovi imaju ključnu ulogu u investicijskom potencijalu tvrtke, spomenuta sredstva dobrodošla su podrška u njegovoj realizaciji.